Özel Ders
TEOG Lise Türleri Hakkında Her Şey

2015 Lise Türleri

Fen Lisesi nedir ? Anadolu Lisesi nedir ? Sosyal Bilimler Lisesi nedir ? Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nedir ? Askeri Lise nedir ? Kaç tane lise türü var ve farkları nelerdir ? Bu yazıda sizler için tüm bu sorulara detaylı olarak cevap vermeye çalışacağım.

Öncelikle okul türlerine göre puan aralıklarını inceleyelim:

LİSE TÜRÜ

PUAN ARALIĞI

 • Fen Lisesi
 • Özel Fen Lisesi
 • Özel Kolejler

500-485

 • Köklü 1. Derece Anadolu Lisesi
 • İlçe Fen Liseleri
 • Sosyal Bilimler Lisesi

485-450

 • 2. Derece Anadolu Liseleri
 • Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

450-400

 • 3. Derece Anadolu Lisesi
 • 1. Derece Mesleki ve Teknik Lise (Sağlık Meslek Liseleri)

400-385

 • 2. Derece Mesleki ve Teknik Liseler
 • 4. Derece Anadolu Liseleri
 • 1. Derece İmam Hatip Liseleri

385-330

 • 3. Derece Mesleki ve Teknik Liseler
 • Çok Programlı Liseler
 • 2. Derece İmam Hatip Liseleri

330-0

∼ Puan aralıkları yaklaşık değerlerdir.

Şimdi gelelim lise türlerini detaylı olarak incelemeye…

Fen Lisesi Nedir ?

 • Fen liseleri, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar.
 • Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 • Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar.
 • Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.
 • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.
 • Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır.
 • Yatılı ve karma okullardır.
 • Resmi fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.meb.gov.tr adresindeki ‘Okullarımız’ butonu tıklanarak ulaşılabilir.

2014 taban puanlarına göre Türkiye genelindeki en yüksek puanlı 3 Fen Lisesi;

 • Ankara Fen Lisesi – 495.423
 • İzmir Fen Lisesi – 494.427
 • İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 493.75

Sosyal Bilimler Lisesi Nedir ?

 • Sosyal Bilimler Lisesi‘nin amaçları arasında; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.
 • Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.
 • Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile 30’u geçemez.
 • Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.
 • Sosyal Bilimler Liseleri üniversite yerleştirme sınavları konusunda istatistikleri oldukça yüksektir.

 

Anadolu Lisesi Nedir ?

 • Anadolu Lisesi‘nin amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.
 • Öğrenim süreleri 4 yıldır.
 • Köklü Anadolu Liseleri’nin ortak sınav puanları ortalama 450-500 arasında olup mezunların üniversitelere yerleşme oranı yüksektir.
 • Ancak genel liselerin Anadolu Lisesi olmasıyla yeni Anadolu Liseleri’nin ortak sınav taban puanı oldukça düşük olmaktadır.

2014 taban puanlarına göre Türkiye genelindeki en yüksek puanlı 3 Anadolu Lisesi;

 • Galatasaray Lisesi – 497.14
 • İstanbul Lisesi – 496.176
 • Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) – 495.107

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nedir ?

 • Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘ ile ‘Çok programlı Anadolu Lisesi‘ adı altında yeniden yapılandırılmıştır.
 • Bünyesinde Bulunan Okullar:

1. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

2. Ticaret Meslek Liseleri

3. Turizm Meslek Liseleri

4. Kız Teknik ve Meslek Liseleri

5. Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

6. Tarım Meslek Liseleri

7. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

8. Spor Liseleri

 • Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.
 • Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.
 • Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.
 • Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri

 • Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında  ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu  üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.
 • Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Alan ve Dalları

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

 • Muhasebe Dalı
 • Bilgisayarlı Muhasebe Dalı
 • Bankacılık Dalı
 • Dış Ticaret Dalı
 • Borsa Hizmetleri Dalı
 • Kooperatifçilik Dalı

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI

 • Sigortacılık Dalı
 • Sigorta Satış Temsilciliği Dalı

PAZARLAMA ALANI

 • Satış Yönetimi Dalı
 • Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı
 • Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı
 • Emlâk Komisyonculuğu Dalı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

 • Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı
 • Hukuk Sekreterliği Dalı
 • Tıp Sekreterliği Dalı
 • Yönetici Sekreterliği Dalı
 • Büro Hizmetleri Dalı
 • Mahalli İdareler Dalı

BİLGİSAYAR ALANI

 • Bilgisayar Programcılığı Dalı
 • Bilgisayar Donanımı Dalı
 • Masaüstü Yayıncılık Dalı

Toplam 5 Alan, 21 Dal

Anadolu Kız Meslek Liseleri

 • İlköğretim okulu üzerine, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan, öğretim yılı bir yıl hazırlık sınıfından sonra dört yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır.
 • Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır.
 • Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.

Sağlık Meslek Liseleri

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan okullardır.
 • Türk Millî Eğitiminin genel sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, ‘Anadolu’ programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.
 • Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak.
 • Yeni Ünvanlar: Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı ünvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık meslek liselerinden sadece ‘Hemşire Yardımcısı’, ‘Ebe Yardımcısı’, ‘Sağlık Bakım Teknisyeni’ ünvanları ile mezun olunabilecek.

Bu ünvanlarla mezun olacakların gören tanımları şu şekilde olacak:

Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.

Anadolu İletişim Meslek Liseleri

 • Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plana çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan okullardır.
 • Öğretim süresi 4 yıldır.
 • Bu okullarda;

Gazetecilik,

Radyo-Televizyon,

Halkla İlişkiler

Tanıtım alanları bulunmaktadır.

 • Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri

 • Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır.
 • Öğretim süresi 4 yıldır.
 • Bu okullarda;

Resepsiyon,

Servis, Mutfak,

Kat Hizmetleri,

Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

 • Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar.
 • Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir.
 • Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.

Anadolu Tarım Meslek Liseleri

 • Okulun amacı; ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir.
 • Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır.
 • Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

 • Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir.
 • Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz.
 • Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim, Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır.
 • Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Spor Liseleri

 • Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan okullardır.
 • Yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir.
 • Bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
 • Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir.
 • Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

2015 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Takvimi için tıklayın.

Çok  Programlı Liseler

 • Bazı yerleşim birimlerinde genellikle il dışı merkezlerde birden çok okul programının birlikte bir okulda yer almasıyla oluşan okullardır.
 • Çok programlı liselerde 4 ana program bulunmaktadır.

Anadolu Meslek Programı

Anadolu Teknik Programı

Anadolu Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi programları yer almaktadır.

Bu programların alt dalları ve bölümler vardır.

 • İlköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullarıdır.
 • Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.
 • Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri program türüne ait diploma verilmekte ve alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan verilmektedir.
 • Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

Anadolu İmam Hatip Liseleri

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.
 • Öğretim süresi 4 yıldır.
 • Anadolu İmam-Hatip Liselerinden mezun olanlar, (ÖSYS) sınavı sonucuna göre hem kendi alanlarında, hem de diğer alanlardaki kazandıkları yükseköğretim programlarına devam edebilmekte, İlahiyat Fakülteleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerini tercih edenlerde ek puan alabilmektedirler.

Askeri Liseler

 • Askeri liseler gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesi olarak, ülkemize hizmet etmek isteyen öğrencilerin seçtiği okullardır.
 • ÖSYM’nin belirlediği tarihte sayısal ve sözel bölümden oluşan bir sınav uygulanmaktadır.

Sözel bölüm; Türkçe(30) ve Sosyal bilimler(15) sorudan,

Sayısal bölüm; Matematik(30) ve Fen bilimleri(25) sorudan oluşacaktır.

 • Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır.

2. Seçim Aşaması

Ön Sağlık Muayenesi

Bedeni Yeterlilik Testleri

Psikoteknik Testi (Yalnız Hv. K.K.lığı için)

Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

Mülakat

Sağlık Muayenesi

 • Askeri Liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.

Askeri Liseler 2. aşama hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Tüm liselerin geçen seneki taban puanları için tıklayın.

Okul türleri ile ilgi kafanıza takılanları da yazının altında yer alan yorum bölümüne yazabilirsiniz.

NOT: Bu yazı Servet Engin Gençbay’ın rehberlik dökümanları ağırlıklı olarak ve wikipedia’dan yararlanılarak oluşturulmuştur.

Değerlendirme

Bu yazı işinize yaradı mı ?
User Rating: 4.2 ( 12 votes)

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

13-Yaşına-Gelmeden-Önce-Oğlunuza-Öğretmeniz-Gereken-13-Şey

13 Yaşına Gelmeden Önce Oğlunuza Öğretmeniz Gereken 13 Şey

43Paylaşım Facebook’ta Paylaş31 Twitter’da Paylaş2 Beğen!6 Yorum Yaz1 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest3 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

47 Yorum

 1. Hocam anadolu lisesi nasıl çok programlı oluyor ? yani çok programlı liseler kötümü

 2. Merhaba hocam benim yüzdelik dilimim 2,91 istediğim lisenin yüzdelik dilimi 2,1 ama ailem yüzdelik dilimi 1 olan bir fen lisesine gidebileceğimi düşünüyor ama ben onlara tutmaz diyorum bu konuda sürekli tartışıyoruz sizin fikriniz nedir?
  Bir de hocam tercih yaparken hangi liseyi kaçıncı yazdığımız birşey değiştirir mi?

 3. Merhaba Hocam. Öncelikle sorumu cevaplıyacağınız için şimdiden teşekkür ederim. Hocam benim puanım Sbl ve Anadolu lisesine de yetiyor fakat hangisine gideceğim konusunda kafam çok karışık her iki liseninde taban puanı aynı ve ikisininde kalıtesi çok yüksek ama ben ünüverste de bana daha yüksek puan elde ettirecek liseye gitmek istiyorum. Yani hangi liseye gidersem ünüverste de daha avantajlı olurum?

  • Merhaba Zehra.

   Anadolu lisesi daha karma bir eğitim veriyor ve 10. sınıfta alanını seçip nereye yöneleceğini seçiyorsun. Sosyal bilimler lisesi ise daha çok sözel ağırlıklı eğitim veriyor, hazırlığı var 1 yıl. İkisinden de yüksek puan alabilirsin. Burada önemli olan ileride ne olmak istediğin.

 4. Merhaba hocam. Sosyal Bilimler Lisesi ‘nde okuyorum okulumdan cok memnunum yatılı kalıyorum fakat yurtta yaşadığım sorunlardan dolayı evime dönmek istiyorum kendi ilimdeki sosyal bilimler lisesinde kontenjan olmadığı icin anadolu lisesine gecmek durumun da kaliyorum egitim vb konularda ne gibi bi kaybim olur?

  • Merhaba Seda.

   Eğer okulundan çok memnunsan ve okulla ilgili bir sorun yok ise öncelikle olarak yurtta ne gibi bir sorun ya da sorunlar yaşıyorsan bunları çözmeye çalışmanı tavsiye ederim. Bunu yurt yönetimi ile, okul yönetimi ile ve ailen ile görüşerek halletmeye çalışabilirsin. Bunun ötesinde de müfredat farklılığı olan iki tür anadolu lisesi ve sosyal bilimler lisesi. Adaptasyon sorunu yaşamazsan, gideceğin okul iyiyse (en azından şu an okuduğun okul kadar) ve gelecekte tercih edeceğin meslek/bölümü anadolu lisesinde de okuyarak kazanabileceğini düşünüyorsan son çare olarak bu yola gidebilirsin elbette. Ama sonradan pişman olacağın bir karar vermemeye çalış, iyi düşün, iyi araştır ve mutlaka okul, yurt ve ailenden bu konuda da yardım al.

   • Aralarindaki müfredat farkı nedir? Hukuk fakültesi istiyorum yani TM üzerinden devam edeceğim. Ayrica 2 yıldır burdayım ve halledemedigim icin gitmek istiyorum. Bu konuda çok düşündüm adaptasyon sorunu yasayacagimi zannetmiyorum. Gitmeyi düşündüğüm okulun taban puani 439 iyi bir okul oldugu hakkinda yorumlar aldim. Eski ve köklü bir okul. 11. Sinifta alanlar seciliyor ve buna göre bir eğitim veriliyor diye biliyorum. sosyal bilimler lisesinin eşit ağırlık müfredatı ile anadolu lisesinin eşit ağırlık müfredatı farklı mıdır bu yönden bi kaybım olur mu?

    • Müfredatların farklılıklarını çok net bilmemekle birlikte okul türlerinin müfredatlarını internetten bulabilirsin diye düşünüyorum. Ama iyi bir anadolu lisesinden de hukuk fakültesini kesinlikle kazanabilirsin. Sonuçta iş sana düşüyor en nihayetinde. Kararlı ve kendini bilir birine benziyorsun gibime geldi Türkçen düzgün, soruların güzel. Bence sen her lisede başarılı olursun Seda.

 5. 448 lik birl ise 1. derece anadolu lisesi mi

 6. Size bir şey soracağım
  Şimdi ben türk değilim arab bir öğrenciyim ve bu sene arab bir okulda okuyorum ben şimdi sekizinci sınıftayım ve gelecek yılda türk bir okula girmek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum bana yardımcı olabilir misiniz lütfen?
  Bir sınav varmış (teog) ben o sınava girmek zorundamıyım ?

  • Merhaba.

   Lise için TEOG sınavına girilmesi gerekmekte ama yabancı öğrenciler için başka bir prosedür var mı ne yazık ki detaylı bilgim bulunmamakta. MEB’in danışma hattı olan alo 147’yi ararsan tahmin ediyorum ki detaylı bilgi alabilirsin. Hatta gerekli prosedürü öğrenirsen buraya gelip anlatırsan detaylarıyla, senin durumunda olan arkadaşların için de rehber olmuş olursun.

 7. Kitap yazarı hocam

  • Merhaba Buse.

   Sanırım yazar olmak istiyordun ? Kendi sorunun altına yazarsan bu ilaveleri daha sağlıklı olur bundan sonra 😉

   Kitap da, yazar olmak da harika şeyler. Şu an ihtiyacın olan tek şey zaman. Liseye başla, biraz derslerin içine gir. Daha sonra biraz meslekleri araştır. Hangi bölümü bitirince hangi mesleğe, hangi ünvana sahip olunacağını öğren. Daha sonra hangi meslekte ne yaparsan ne kadar para kazanırsın, bunları öğren. Sonra bunların hepsini kafanda toplayacak, tartacak, biçeceksin. Nihai kararını bunların sonunda vereceksin.

 8. Yazar olmak istiyorum sizce sosyal bilimler lisesini secmeli miyim

  • Merhaba Buse.

   Sosyal bilimler lisesi de olabilir, anadolu lisesi de olabilir. Açıkçası yazar olmak için illaki bir bölümü bitirmene gerek yok. Ayrıca yazarlık diye bir meslek de yok. Ne yazarı ? Köşe yazarı mı ? Hikaye yazarı mı ? Yani bu söylediğin şey çok geniş bir konu.

 9. Abdulkerim Sakızcı

  Merhaba hocam ben Kerim teogda 458 puan aldım yuzdelik dilimim6. 18 2.53 luk Sanliurfa fen listesine gidebilrmiyim?

 10. hocam mebin sitesinde (… 14 Eylül 2015 tarihine kadar Hazırlık veya 9 uncu sınıflarda nakil işlemleri kapalı kalacaktır.) yazıyor lütfen açıklama yaparmısınız

 11. merhabaa hocamm ilk tercih yaptığımız lisenin olma olasılıgı daha mı yuksek

 12. hocam nakil işlemlerini anlatabilir misiniz?Bir de benim yüzdelik dilimim 2,14 ama gitmek istediğim okul 1,05 sizce gidebilir miyim? Bir de okulun yüzdelik dilimi ilk gireni mi gösteriyor yoksa son gireni mi ÇOK TEŞEKKÜRLER

 13. Hocam, yazılarınızı okudum ama bu soruma bir cevap bulamadım. Örneğin ben bu sene özel liseye kayıt yaptırdım,1 yıl sonra bir sebepten bu özel okula devam edemezsem, 10. sınıfta geçen yıl aldığım puanla başka bir devlet okulana gidebilirmiyiz,yoksa özel okul u en baştan seçerek bu hakkımız elimizden gidiyormu? Şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Merhaba Yeşim hanım.

   Sadece TEOG puanı bir kriter olmayabilir, lisedeki nakil yönetmeliği ezberimde değil fakat tek kriter bu olmayabilir. Ama elbette geçebilirsiniz. Bu konuyu kayıt yaptırmayı düşündüğünüz özel okula da sormanızı tavsiye ederim. Özellikle yabancı özel okul ise farklı kriterler ya da şartlar çıkartabilirler.

   Ama mantık olarak da kimse bu konuda bir kısıtlama koyamaz zaten, endişe etmeyin. Zengindim, yıllık 50 verip özel okulda okutuyordum çocuğumu. 1 yıl sonra iflas ettim, param yok. Mecburen devlet lisesine gideceğim 🙂

 14. Hocam sizce lise puanları düşermi düşerse kaç puan düşebilir bi fikriniz varmı ?

 15. Hocam , seçebilecegimiz okulun oturdugumuz yere yakınlıgıyla bi ilgisi olacak mı bu yıl ?

 16. HATİCE ÖZLEM KOÇ

  HOCAM YÜZDELİK DİLİMİ AÇIKLAR MISNIZ? BİR DE YEP PUANLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANIYOR?

 17. Ozan Hocam
  Seneye sekizinci sınıf olacağım. Fen Lisesi istiyorum ama ileride seçeceğim meslek ile fen lisesinin alakası yok.Sizce fen lisesine mi gitmeliyim yoksa anadolu lisesine mi?
  Seçmeyi planladığım meslek İngilizce öğretmenliği

  • Merhaba Beril.

   Eğer ingilizce öğretmenliği istiyor isen Fen Lisesi yerine kaliteli bir anadolu lisesi daha iyi bir tercih olabilir. İngilizce öğretmenliği okuyanların hangi lise türlerinden mezun olduklarına dair bir araştırma da yapabilirsin internette. Belki bir şey bulunur. Eğer bulamazsan rehber öğretmeninden de bu konuda yardım talebinde bulunabilirsin.

Tartışmaya Katılın

2015 Lise Türleri

Share via

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

'Özel Ders' İçin Doğru Yerdesin !
Ozan Hocayla Özel Ders

“Özel ders, öğrencinin tek başına ders çalışabilmesini sağlamaktır.”

 • TEOG Sınavına Profesyonel Hazırlık (Matematik-Fen)
 • Derslere Yardımcı Özel Ders
 • Ücretsiz Öğrenci Koçluğu
 • Özel Hazırlanan Sorular ve Deneme Sınavları
 • Skype Özel Ders Seçeneği
Bunu arkadaşınla paylaş