Özel Ders
universitelilerin-katki-payi-ve-ogrenim-ucretleri-aciklandi

Üniversitelilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Açıklandı

2016-2017 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, DGS ile lisans eğitimi alacaklar ve Suriyeli öğrencilerle birlikte diğer ülkelerden kabul edilecek öğrencilerin ücret ödeme bilgileri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilgili sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 17 Ekim 2016’da alınan kararla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Karara göre, yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da kayıt yenileme sırasında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30 Mart 2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Ayrıca bu kapsamda olup birinci öğretim ve açıköğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ile kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavıyla lisans programlarına yerleştirilenler ile bu şekilde yerleştirilip lisans programlarını tamamlayanlardan lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu kararın ilgili hükümlerine göre birinci öğretim ve açıköğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilmişken, yapılan yasal düzenlemelerle eğitim-öğretimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı kazanan öğrencilerin ise öğrenci katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süre af sonrası ilk kaydın yapıldığı dönemden önceki dönemler düşülerek hesaplanacak.

Dikey geçişle lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin de öğrenci katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler ise kararın ilgili maddesinde belirlen program sürelerinden lisans programına kayıt yaptırdığı dönemden önceki dönemler düşülerek belirlenecek.

Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrenciler ise katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kuramlarının mevzuatına tabi olacak.

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenebilecekken, süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramayacaklar.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Kararda ayrıca yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi.

Buna göre, Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde, yükseköğretim kurumlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ile yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen kişiler, öğrenim ücreti bakımından bu kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açıköğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Ayıca birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kararda ayrıca “Ülkemizdeki üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz” hükmüne de yer verildi.

Öte yandan bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili bakanlık veya kuruluşça yükseköğretim kurumlarına ödenecek.

Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu’nca belirlenen esaslara göre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin katkı payı tutarı 225 lira olarak belirlendi. Bu tutar, Maliye Bakanlığı’nca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.

Devlet burslusu kapsamından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından ilgili kanun hükümlerine tabi olacak.

İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ise diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olacakları açıklanan karara göre, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınacak.

Vakıf yükseköğretim kurumları ya da yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından devlet üniversitelerine geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak, Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen mevcut yahut yeni kayıt yaptıracak öğrenciler de ilgili hükümler doğrultusunda birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına bağlı bulunacak.

Devlet burslusu öğrencilerin sağlık giderlerine de yer verilen kararda, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu’nca belirlenen esaslara göre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin, genel sağlık sigortası primleri, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesindeki ödenekten karşılanacak.

Karar, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarında kayıtlıyken, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen öğrenciler için uygulanmayacak.

AA

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

20Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş6 Beğen!3 Yorum Yaz2 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest7 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

Tartışmaya Katılın

Üniversitelilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Açıklandı

Share via

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

Bunu arkadaşınla paylaş