Özel Ders
Navi-Avcı-“Çıraklık-eğitimi-12-yıllık-zorunlu-eğitime-dahil-edilecek”

Navi Avcı: “Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitime dahil edilecek”

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, çıraklık eğitiminin de 12 yıllık zorunlu eğitim sürecine dahil edilmesini öngören bir düzenleme hazırlığında olduklarını, ayrıca mesleki eğitim gören öğrencilerin, asgari ücretin yüzde 30’u oranında ücretlendirilmesi için de çalıştıklarını söyledi.

Nabi Avcı, bakanlığının 2016 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, aday öğretmen yetiştirme, FATİH Projesi, mesleki eğitim ve bakanlığının diğer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Aday öğretmen yetiştirmenin, öğretmenlerin niteliğini artırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu belirten Avcı, Şubat’ta atamalarını gerçekleştirdikleri 30 bin aday öğretmenin adaylık sürecinin farklı planlandığını ifade etti.

Avcı, her bir aday öğretmen için meslekte başarılarıyla ön plana çıkan, en az on yıllık mesleki tecrübesi olan, ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman olmuş, iletişim becerisi, temsil yeteneği yüksek öğretmenler arasından danışman öğretmenler tayin ettiklerini anlattı. Bu çerçevede 98 bin danışman öğretmen adayı belirlediklerini, onlara beklentilerini anlattıklarını, hizmet içi eğitim başlattıklarını vurgulayan Bakan Avcı, bu süreçte kendisi de dahil, merkez teşkilatı olarak üst düzey bürokratların sürecin her adımında görev aldıklarını belirtti.

Aday  öğretmenlere, adaylık sürecini hangi ilde yürütmek istediklerini sorduklarını ifade eden Avcı, aday öğretmenlerin tamamına yakınının birinci tercih ettiği ildeki danışman ve okullarla ilişkilendirildiğini vurguladı. Avcı, 1 Mart itibariyle aday öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin rehberliğinde adaylık yetiştirme süreci kapsamındaki çalışmalara başladığını açıkladı.

Avcı, danışman öğretmenlerin, yetiştirme programı çerçevesinde aday öğretmenlere izleme, yöneltme, rehberlikte bulunma, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla ilgili  tecrübelerini aktarma, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde birinci performans değerlendirmeleri yapma çalışmalarından sorumlu olacağını dile getirdi.

Bu süreçte gönüllü olarak görev almak isteyen öğretmenlerin, il milli eğitim müdürlüklerince tespit edileceğini, danışman havuzuna sürekli yeni isimler ekleneceğini aktaran Bakan Avcı, gelecek haftalarda danışman öğretmen havuzunda yer alanlara eğitim verileceğini belirtti.

“Kürtçe, Arapça, Çerkezce gibi dillerde eğitim”

Milli Eğitim Bakanı Avcı, düzenledikleri program kapsamında, 26 hafta üzerinden eğitim planladıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk 16 haftasında aday öğretmenler, danışmanları eşliğinde haftanın üç günü sınıf içi gözlem ve uygulamalar yapacak. Ders planlaması, ön hazırlık, değerlendirme çalışmalarına katılacaklar. Haftanın bir günü okul içi faaliyetler kapsamında okul içindeki idari, mali, sosyal, kültürel faaliyetleri izleyip, bunlarda görev alacaklar. Aday öğretmenlerimiz haftanın bir günü okul dışı faaliyetler kapsamında yaşadığı ilin kültürel, tarihi özellikleri tanıtıcı faaliyetler yürütecekler, valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı, il, ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi kurumların işleyişi hakkında bilgi edinecekler. İl, ilçesinde bulunan rehberlik ve araştırma merkezi,  bilim ve sanat merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde gözlem yapıp, işleyiş hakkında bilgi sahibi olacak. Aday öğretmenler emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş kişilerle bir araya gelecek, tecrübelerinden yararlanacaklar. Bu okul içi ve okul dışı faaliyetler toplam 16 hafta sürecek, 474 saatlik faaliyet programı uygulanacak. Yaz aylarında da 10 haftalık, 50 gün, 300 saat sürecek seminer, kurs türü çalışmalarımız olacak. Yazın yapılacak seminerler kapsamında farklı dil ve lehçelerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelere gidecek aday öğretmenler, yörenin folkloru, kültürü ve insanlarıyla daha rahat iletişim kurabilmeleri amacıyla iki hafta boyunca, Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan Kürtçe, Arapça, Çerkezce gibi dil ve lehçelerle ilgili temel düzeyde iletişim sağlayabilecekleri bir dil eğitiminden geçirilecek”

“Öğretmen, öğretmen gölgesinde yetişir”

Bu süreci sadece aday öğretmenleri yetiştirme süreci olarak görmediklerine vurgu yapan Avcı, “Aynı zamanda danışman öğretmenlerimiz de mesleki olarak kendilerini yenileyecekleri, çok değerli, verimli ve bereketli bir süreç olarak görüyoruz. Bu süreçte bizim temel sloganımız, bütün kadim geleneklerde de geçerli olan insan, insan gölgesinde yetişir düsturudur. İnsan, insan gölgesinde, özellikle öğretmen de öğretmen gölgesinde yetişir. Çünkü öğretmenlik sadece bilgiyle yapılan bir meslek değil aynı zamanda bir sanattır. Bu sanat da ustaların yanında kamil manada öğrenilir” diye konuştu.

“Hayranlıkla izlenen proje”

FATİH Projesi hakkında da bilgi veren Avcı, bunun, bakanlığın bütün okullarını, dersliklerini kapsayan, okulları teknolojik donanımla buluşturmayı amaçlayan, bütün yurt sathını hedefleyen çok büyük bir eğitim hamlesi olarak nitelendirdi. FATİH projesinin, bütün dünyada yakından takip edilen, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler de dahil, pek çok ülke tarafından hayranlıkla, gıptayla izlendiğini kaydeden Avcı, projenin sadece donanım değil içerik projesi de olduğunu ifade etti.

Sadece eğitim teknolojisi alanında değil, elektronik ders içerikleri alanında da dünyanın en öncü ülkesi konumunda bulunduklarını aktaran Bakan Avcı, FATİH içerik bileşeni, eğitim, bilişim ağı ‘eba.gov.tr’ nin, dünyanın en büyük örgün eğitim portalı olduğuna dikkati çekerek, milletvekillerine, “Bunu da alkışlamayacaksanız ne zaman alkışlayacaksınız” diye espri yaptı.

Avcı, 2016-2017 yıllarında 604 bin uç kurumu daha yapılarak toplamda  1 milyon 519 bin 145 uç kurulumunun tamamlanacağını,  bununla her dersliğe bir internet bağlantı noktası çektiklerini, öğretmen odası, kütüphane, çok amaçlı salon, laboratuvar, okul idarelerinin talep ettiği benzeri alanlara da uç kurulumu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dağıtılan tabletler

Bugüne kadar  9. sınıftaki öğrenci ve öğretmenlere 1 milyon 437 bin 800 adet tablet bilgisayar seti dağıtıldığını açıklayan Avcı, ihale sürecinin ardından 2016’da 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar seti dağıtımına başlanmasının planlandığını ve tabletleri işlevsel kılacak ve ders işleme süreçlerinde kullanılmasını sağlayacak yazılımın da hazır olduğunu vurguladı. Avcı, 45 bin 653 adet çok fonksiyonlu yazıcının da okullara dağıtıldığını belirtti.

Kayıtlı kullanıcı sayısı, içerik sayısı ve tıklanma oranları bakımından Türkiye’nin ve  dünyanın en büyük internet sitelerinden biri olan EBA’nın, kayıtlı kullanıcı sayısının 11 milyon 369 bine ulaştığını kaydeden Avcı, “EBA üzerinden kurulan içerik ekosistemine öğretmenlerimizi de katmak ve öğretmenlerimizin hazır içerikleri kullanmak yanında, kendi ürettikleri içerikleri de kullanabilmelerini ve paylaşabilmelerini sağlamak da temel hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

“Özel mesleki ve teknik öğretim okullarına da destek sağlanması”

Bakan Avcı, ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen faktörlerin başında mesleki, teknik eğitim geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

“Küresel gelişmelere uygun olarak planlanmış bir mesleki ve teknik eğitim insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin rol almaktadır. Mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmalarımız bu doğrultuda ve bu ilkelerle planlanmakta ve yürütülmektedir. Bu amaca yönelik olarak ülkemizde mesleki eğitimin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla bir yol haritası teşkil etmek üzere sosyal paydaşlarımızın da katkısıyla bakanlığımızın koordinasyonunda hazırladığımız Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında uygulamaya koyduğumuz örneklerden bir tanesi, organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızdır. Bu örnek kapsamında organize sanayi bölgelerinde yer alan 23 özel mesleki ve teknik ortaöğretim okulunda 16 bin 976 ve 34 resmi mesleki ve teknik ortaöğretim okulunda da 19 bin 179 olmak üzere toplam 57 ortaöğretim kurumunda 36 bin 155 öğrenci eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bu okullarda eğitim öğretime devam eden öğrenci başına yıllık 4 bin lirayla 6 bin 250 lira arasında destek veriyoruz. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 82 milyon lira eğitim öğretim desteği verilmiş olacak.  Bu okulların sayılarının artırılması konusunda talepler gündeme geldi. Bunun üzerine sektörle ve sektör temsilcileriyle yapılan çalıştaylar ile desteklenen yeni bir uygulamayı da önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçireceğiz. “Hükümetimizin açıkladığı eylem planlarından bir tanesi olan bu uygulama kapsamında, organize sanayi bölgeleri dışında kurulan özel mesleki ve teknik öğretim okullarının da bu destekten, bu devlet desteğinden faydalanmalarını sağlayacağız.  İstihdam odaklı olarak ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünü yetiştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler için çok yararlı bir uygulama olacağına inandığımız bu uygulamayı, buradan bir müjde olarak sunmak istiyorum. Bu sayede, özel sektörün, ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesinde etkin rol alması da sağlanmış olacaktır.”

Mesleki eğitim öğrencilerine ücretlendirme

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sektörün ihtiyaç duyduğu, bir anlamda sahada yetişmiş iş gücünü mümkün kılmak için önemli bir ihtiyaç olan çıraklık eğitiminin altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak yeni bir yasa tasarısının gündemde olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı. Çıraklık eğitiminin de 12 yıllık zorunlu eğitim sürecine dahil edilmesini öngören bir düzenlemenin hazırlığı içindeyiz. Bu sayede, çocuklarımız, hem lise eğitimini alacak ve dilerlerse yükseköğrenime devam imkanı bulacaklar hem de mezuniyetleriyle birlikte ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi almaya hak kazanacak ve dolayısıyla istihdama katılımları hızlanmış olacak.

Bir diğer mesleki eğitimin özendirilmesi, teşvikiyle ilgili önümüzdeki günlerde ayrıntılarını sizlerle paylaşacağımız düzenleme de mesleki eğitim gören öğrencilerimizin staj ücretlerinin ödenmesi, asgari ücretin yüzde 30’u oranında bir ücretlendirmeyle bu gençlerin işletmelerde yaptıkları çalışmaların ücretlendirilmesi, ayrıca gerek okulda gerek iş yerlerinde iş yeri kazalarına karşı sigortalanması. “

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

20Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş6 Beğen!3 Yorum Yaz2 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest7 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

1 yorum

  1. Herşey ne kadar toz pembe anlatılıyor özel sağlık meslek lisesi öğrencileri bırakın staj ücreti almayı üzerine staj yapabilmek için 4000 tl senelik kamu hastanelerine ücret ödemek zorunda bırakılıyor sağlık bakanlığı ve milli eğitim bakanlığı da öğrencilerden alınan haraca ses çıkarmıyor vaatler vaatler cok laf az iş…… çok üzücü artık kimi kime şikayet edeceksin tırnağın var başını kaşı

Tartışmaya Katılın

Navi Avcı: “Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitime dahil edilecek”

Share via

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

Bunu arkadaşınla paylaş