Özel Ders
Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

Hangi üniversiteler uzaktan eğitim veriyor ? Uzaktan eğitim nedir ? İşte uzaktan eğitim ile ilgili tüm detaylar…

Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

 • Abdullah Gül Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Bilecik Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • Bitlis Eren Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dumlupınar Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Gelişim Üniversitesi
 • Girne Amerikan Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • Işık Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Kafkas Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Melikşah Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Mevlana Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Nevşehir Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Ondokuzmayıs Üniversitesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Polis Akademisi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Turgut Özal Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Zirve Üniversitesi

Uzaktan Eğitim İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 1. Uzaktan eğitim nedir?

Uzaktan Eğitim, internet teknolojisinin getirdiği imkânlardan faydalanılarak, öğrenci ve öğretim elemanını sanal sınıf ortamında mekândan bağımsız olarak bir araya getiren, zamandan bağımsız olarak da öğrenciye eğitim materyallerine ulaşma olanağını sağlayan bir eğitim şeklidir.

 1. Uzaktan eğitimin açıköğretimden farkı nedir?

Uzaktan eğitim, açıköğretim sisteminden farklı olarak sanal sınıf, forum, blog vb. uygulamalarla öğrencilerle öğretim elemanlarını sanal ortamda bir araya getirmektedir. Öğrenciler, kendilerine bildirilen saatlerde sanal sınıfa girmekte ayrıca forum ve bloglarda kendi aralarında ve öğretim elemanlarıyla dersle ilgili bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitim sistemi, ders materyallerinin sunumuyla sınırlı kalmamakta karşılıklı eğitim yöntemleri uygulanmaktadır.

 1. Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir?
 • Örgün öğretime göre daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanma imkânı
 • Mekândan bağımsız olarak her yerden öğrenime ulaşabilme imkânı (seyahat, adres değişikliği, iş yerinden bağlanabilme vs.)
 • Öğretim elemanlarına zaman ve mekândan bağımsız olarak erişim imkânı
 • Bilgi kaynaklarına ulaşımdaki esneklik
 • Çalışarak da üniversite öğrenimine devam edebilmek
 • Eğitim masraflarını (ulaşım, başka bir şehre taşınma, barınma vb.) en aza indirme fırsatı
 • Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması
 • Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma
 • Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması
 • Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması
 • Örgün eğitimi destekleyici unsurlar içermesi
 • Yapılan tüm işlemlerin kayıt altında olması
 1. Uzaktan eğitim özellikle kimler için uygundur?

Uzaktan Eğitim; özellikle maliyet, ulaşım güçlüğü, yaşam düzeninin bozulmaması vb. nedenlerle yaşadığı şehirden başka bir şehir veya ülkede yükseköğretim görmek istemeyenler, çalışmalarına ara vermeden eğitim seviyesini arttırmak isteyenler, bedensel engelleri nedeniyle kampüse gelmekte zorlananlar, ikinci bir yükseköğretim programına katılmak isteyenler vb. farklı gruplar için oldukça cazip bir sistemdir.

 1. Uzaktan eğitim öğrencilerinin hakları nelerdir?

Uzaktan eğitim programı öğrencileri öğrenci kimliği edinme, üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından yararlanma, kütüphane gibi Akdeniz Üniversitesi’nin diğer öğrencilerine sağladığı tüm olanaklardan yararlanabilmektedir. Uzaktan eğitim programlarından mezun olanlar, aynı programın örgün eğitimin mezunlarıyla aynı unvan ve haklara sahip olurlar.

 1. Uzaktan eğitimin kalitesi ile örgün öğretimin kalitesi arasında fark var mıdır?

Akdeniz Üniversitesi’nin tüm diğer programlarında olduğu gibi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı uzaktan eğitim programlarında da eğitimler, Akdeniz Üniversitesi’nin deneyimli ve alanında uzman akademisyenleri tarafından verilmekte, öğretim elemanlarının derse devamı ve derslerin işlenişi, kalitesi, AKUZEM Eğitim Kalite Kurulu’nca takip edilmekte ve anket, site raporlamaları vb. çeşitli uygulamalarla ölçülmektedir.

Ders sunumlarında ve asenkron ders notlarında eğitim teknolojilerinin sunduğu olanaklar kullanılmakta ve konu anlatımları, kısa filmler, animasyonlar, akıllı tahta uygulamaları gibi eğitim geliştirme yöntemleriyle desteklenmektedir.

Örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de yüzyüze dersler yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler forum ve blog uygulamalarıyla öğretim elemanlarıyla sanal sınıf ders saatleri dışında bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Uzaktan eğitimde resmi tatil, hava muhalefeti vb. zaman ve mekân kaynaklı kısıtlamalar yoktur.

 1. Uzaktan eğitim diploması / sertifikası ne işime yarayacak?

Yükseköğretim Kurumu, ilgili mevzuat gereği Uzaktan Eğitim diploma ve belgelerine örgün eğitim programları için denklik vermektedir. Örneğin, Uzaktan Eğitim önlisans programını bitiren bir öğrenci DGS sınavına girerek fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilir ya da tezli yüksek lisans eğitimini Uzaktan Eğitim kapsamında bitiren bir öğrenci doktora sınavlarına başvurabilir.

İlgili Yönetmelik maddesi şöyledir:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561)’in 6.Maddesinin 4. Fıkrasına göre çık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 5. Fıkra Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

 1. Uzaktan eğitim mezunlarıyla örgün eğitim mezunlarının hakları arasında fark var mıdır?

Uzaktan eğitim programlarından mezun olanlar, aynı programın örgün eğitimin mezunlarıyla aynı unvan ve haklara sahip olurlar. Ayrıca uzaktan eğitim programı öğrencileri askerlik işlemleri, öğrenci kimliği edinme, üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından yararlanma, kütüphane, staj ve dikey geçiş sınavlarına girebilme gibi Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı tüm imkanlardan yararlanabilmektedir.

 1. Uzaktan eğitimde dersler nasıl yapılıyor?

Uzaktan eğitimde dersler, asenkron uygulamalar, çevrimiçi dersler ve forum saatleri olmak üzere üç aşamalı gerçekleştirilmektedir. Asenkron uygulamalarda öğrenciler, sistemde yüklü olan ders notlarına diledikleri yer ve saatte erişebilir, bilgisayarına indirerek çalışabilir. Çevrimiçi dersler ise ilan edilen gün ve saatte yapılır. Derslerde öğretim elemanı stüdyoda akıllı tahta, kamera ve mikrofon kullanarak dersi anlatır. Öğrenciler internet ortamında dersi canlı olarak izleyebilir, öğretim elemanına yazılı veya sözlü olarak soru yöneltebilir ve uygulama yapabilir. (Örnek canlı ders için tıklayın ) Tüm bunların dışında öğrenciler, kendi aralarında ve öğretim elemanıyla ders hakkında bilgi paylaşımında bulunabilecekleri forum uygulamalarına katılarak bilgilerini arttırabilir, ek kaynakları inceleyebilir.

 1. Sınavlar nasıl yapılıyor?

Uzaktan eğitim programlarında arasınavlar internette , yarıyıl sonu sınavları ise Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki dersliklerde yapılır. İnternette yapılacak olan arasınavlar çevrimiçi (online) olmak üzere, test veya yazılı olarak yapılır. Belirli bir süre içerisinde tamamlanması gereken arasınavın dönem sonu notuna etkisi %20’dir. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları için Antalya’ya gelmeleri gerekmektedir.

 1. Dersleri takip edebilmem için özel bir donanıma sahip olmam gerekir mi?

Her öğrencinin internete bağlanabilen bir bilgisayarı düzenli olarak kullanabilmesi uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmesi için yeterlidir. Öğrencinin bilgisayarında,

 • Windows XP İşletim Sistemi ve üstü
 • Microsoft Office Programı (2003 ve üstü)
 • Adobe Acrobat Reader Programı (6.0 ve üstü)
 • Video oynatıcı programı (Windows Media Player, Quick Time vb.)
 • Dahili/Harici Hoparlör, PC Mikrofonu, Webcam bulunmalı ve sorunsuz bir biçimde çalışmalıdır.

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere bu cihazları sistem içerisinde nasıl kullanacaklarına dair bir eğitim dokümanı sunulacaktır.

 1. Sistemi kullanırken teknik destek alabilecek miyim?

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sistemi sorunsuz bir şekilde kullanabilmeleri açısından AKUZEM bünyesinde bir çağrı merkezi oluşturulmuştur. Bu merkez, eğitim öğretim dönemi içerisinde hafta içi 09.00-12.00 / 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda her türlü soru, görüş ve önerileriniz için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

 1. Uzaktan eğitim öğrencisi olmak için ne yapmalıyım?

Uzaktan eğitim programlarında eğitim alabilmek için YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış olmak ve kayıt koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

ÖSYS sisteminde sınava girmiş ve yeterli puanı almış herkes bölümlerimizi tercih edebilir. Bölümlerimize öncelikle meslek liselerinin ilgili alanlarından sınavsız geçiş sistemi ile başvurmuş öğrenciler ÖSYS sistemiyle yerleştirilir. Bu yerleştirme dışında kalan kontenjanlara ÖSYS sınavı puanıyla yerleştirilme yapılır. Okulumuza yerleştirilmeye hak kazandıktan sonra ve ilk kaydınızı yaptıracağınızda Üniversitemizce uzaktan eğitim öğrencileri için belirlenen kayıt tarihleri arasında Antalya’ya şahsen gelerek kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonraki yarıyıllarda üniversitemize gelmeden harcınızı yatırıp kayıt yenileme işlemini Internet üzerinden yapabilirsiniz.

 1. Uzaktan eğitim ücretleri ne kadardır?

Her yıl Eylül ayının ilk haftasında Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Üniversitenin onayıyla belirlenen eğitim ücreti açıklanır.

 1. Uzaktan eğitimde dersler nasıl yapılıyor?

Uzaktan eğitimde dersler, eş zamansız uygulamalar, çevrimiçi eş zamanlı sanal dersler ve forum saatleri olmak üzere üç aşamalı gerçekleştirilmektedir. eş zamansız uygulamalarda öğrenciler, sistemde yüklü olan ders notlarına diledikleri yer ve saatte erişebilir, bilgisayarına indirerek çalışabilir.

Çevrimiçi dersler ise ilan edilen gün ve saatte yapılır. Derslerde öğretim elemanı stüdyoda akıllı tahta, kamera ve mikrofon kullanarak dersi anlatır. Öğrenciler internet ortamında dersi canlı olarak izleyebilir, öğretim elemanına yazılı veya sözlü olarak soru yöneltebilir ve uygulama yapabilir.

Tüm bunların dışında öğrenciler, kendi aralarında ve öğretim elemanıyla ders hakkında bilgi paylaşımında bulunabilecekleri forum uygulamalarına katılarak bilgilerini arttırabilir, ek kaynakları inceleyebilir. Öğretim elemanları ve sınıf arkadaşları ile iletişim kurabilirler.

 1. Ders veren öğretim elemanları ile nasıl iletişim kurabilirim?

Belirtilen programa uygun olarak forum uygulamalarına katıldığınız takdirde eşzamanlı, program dışında da forum üzerinden mesaj göndererek öğretim elemanları ile iletişime girebilirsiniz.

Ayrıca programda ders veren öğretim elemanlarının özgeçmişlerine ve iletişim bilgilerine web sayfamızın ders programı bölümünden ulaşabilirsiniz.

 1. Ders içerikleri ile ilgili sormak istediğim soruları nasıl sorabilirim?

Eşzamanlı ders sırasında yazılı ve sesli olarak sorabilir veya forum uygulaması üzerinden sorularınızı eş zamanlı veya eş zamansız olarak tartışabilirsiniz.

 1. Aynı bölümde okuduğum kişilerle nasıl iletişim kurabilirim?

Öğretim yönetim sistemi içindeki mesajlaşma sistemi ile arkadaşlarınızla her türlü akademik konuda iletişim kurabilirsiniz. Bunun dışındaki görüşmeleriniz için sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalarımızı kullanabilirsiniz.

 1. Sınavlar nasıl yapılıyor?

Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar internette, yarıyıl sonu sınavları ise Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki dersliklerde yapılır. İnternette yapılacak olan ara sınavlar çevrimiçi (online) olmak üzere, test olarak yapılır. Belirli bir süre içerisinde tamamlanması gereken ara sınavın dönem sonu notuna etkisi %20’dir. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları için Antalya’ya gelmeleri gerekmektedir. Yarıyıl sonu sınavının ders notunuza etkisi %80’dir

Değerlendirme

Bu haber işinize yaradı mı ?
User Rating: Be the first one !

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

18Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş5 Beğen!2 Yorum Yaz2 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest7 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

Tartışmaya Katılın

Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

Share via
Bunu arkadaşınla paylaş