Özel Ders

İlkokul 1’lere zorunlu din dersi

125

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin zorunlu din dersini kaldırmasını isterken, dün sona eren 19. Milli Eğitim Şûrası’ndan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın da, “Doğru bulmuyorum” dediği ilkokul 1, 2, ve 3. sınıflarda din dersinin zorunlu olması tavsiye kararı çıktı

Demokratik Eğitimciler Sendikası Başkanı Gürkan Avcı’nın din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Alevilik ile ilgili bölümlerin geliştirilmesi önergesi kabul edilmedi. Liselerde zorunlu din dersinin haftada bir saatten iki saate çıkarılması tavsiye kararına dönüşürken, Osmanlıca Türkçesi’nin tüm liselerde zorunlu ders olarak okutulması önerildi. Ancak oylamada sadece Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu olması kabul gördü. Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde okutulan alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması ise önce reddedildi, 2’nci kez komisyona sunulduğunda kabul edildi. Şûra’da kabul edilen bazı tavsiye kararları şöyle:

Anaokulu eğitimi oyun temelli olacak ve değerler eğitimi verilebilmesi.
Okul öncesinde tekli eğitime geçilmesi.
Görsel sanatlar ve müzik dersinin haftada en az ikişer saat verilmesi.
5 saatlik oyun ve fiziki etkinlikler dersinin 2 saatinin beden eğitimine ayrılması.
İlkokullarda ders saatlerinin 30 saat ile sınırlandırılabilmesi. Bunun 5 saatinin serbest etkinlik olarak değerlendirilebilmesi. Serbest etkinliğin içeriğine veli talebiyle okul müdürünün karar vermesi.
1,2 ve 3. sınıflarda zorunlu din dersinin verilmesi.
Ortaokulda tam gün eğitime geçilmesi.
Ortaokullarda haftalık ders saatlerinin azaltılması.
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için yeni bir müfredat hazırlanması.

ATATÜRKÇÜLÜK GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ortaokullarda okutulan inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin gözden geçirilerek güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultusunda yazılması.
Ortaokullarda sağlık ve trafik dersinin kaldırılabilmesi.
Hafız olmak isteyen öğrencilerin ortaokul eğitimine ara verme süresinin bir yıldan iki yıla çıkarılması.
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik yönetmelik hazırlanması ve anaokulundan itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir öğretim programı yapılması.

İÇKİ DERSİ KALDIRILACAK

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde okutulan alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması.
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat rehberlik saati konulması.
OSMANLICA SEÇMELİ

Osmanlı Türkçesi dersinin tüm liselerde zorunlu olması önerildi. Ancak oylama sonrası sadece Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu hale getirilmesi, diğerlerinde mevcuttaki gibi seçmeli olması kabul edildi. (Halen sadece sosyal bilimler liselerinde zorunlu ders olarak okutuluyor.)
İmam hatip liselerinde Farsça’nın seçmeli olarak okutulması.

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Kutlu Doğum Haftası, Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün belirli gün ve haftalar kapsamına alınması.
Okul güvenliğini tehdit eden risk grubundaki öğrencilerin açık liseye yönlendirilmesi.
Eğitim fakültesi dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık teşkil eden lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere MEB’in ihtiyaçları ve YÖK’ün belirleyeceği ölçütler doğrultusunda eğitim fakültelerince ‘öğretmenlik meslek bilgisi’ dersleri sunulması.
Eğitim fakültelerinde öğrenci kontenjanları azaltılması.
Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının niteliğinin yükseltilmesi.
Alanında deneyimli ve başarılı öğretmenlerden eğitim fakültelerinde uygulama gerektiren ders ve konularda yararlanılması ve işbirliği yapılması.

KADIN YÖNETİCİYE POZİTİF AYRIMCILIK

Kadın yöneticiye pozitif ayrımcılık yapılabilecek.
Bütçeden okullara pay ayrılabilecek.
Öğretmenlerin maaşlarındaki ek gösterge oranının 3 bin’den 3 bin 600’e çıkarılması ve bu oran üzerinden emekli olunması.
Milli Eğitim Akademisi kurulabilecek.

KONTENJANLAR AZALTILACAK

Eğitim fakültesi dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık teşkil eden lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere MEB’in ihtiyaçları ve YÖK’ün belirleyeceği ölçütler doğrultusunda eğitim fakültelerince ‘öğretmenlik meslek bilgisi’ dersleri verilebilecek.
Eğitim fakültelerindeki öğrenci kontenjanları azaltılarak öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları dünya ölçütleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenebilecek.
Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmen eğitimi konusunda yeterliliklerinin yükseltilmesi konusunda tedbirler alınabilecek.
Alanında deneyimli ve başarılı öğretmenlerden, yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren kurumlarında özellikle uygulama gerektiren ders ve konularda yararlanılarak, işbirliği yapılabilecek.

CEP TELEFONLARINA ÖNLEM

Cep telefonlarının okulda uygunsuz kullanılmasının önlenmesi amacıyla, bilişim teknolojilerinin etik kullanımı konusunda öğrenci, öğretmen ve velilere dönük eğitim çalışmaları yürütülmesi.
Okulu ve öğrencileri olumsuz olarak etkileyen içeriğe sahip TV programlarının denetlenmesi amacıyla MEB ve RTÜK’ün daha yakın bir işbirliği içerisinde çalışması.
Okul personeli ve öğrencilere yönelik şiddeti önlemek amacıyla caydırıcı ve uygulanan yaptırımları ağırlaştırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılması.
“Sendikal hak arayışı adına yapılan etkinlikler ders saatleri dışında ve öğrencilerin güvenliğini riske etmeyecek şekilde yapılmalıdır” şeklinde kabul edilen madde, gelen bir öneri üzerine genel kurulda “Tüm yasal gösteri ve etkinlikler, öğrencilerin, sağlığını ve güvenliğini riske atmayacak şekilde yapılmalıdır” diye değiştirildi.

TEPKİLER

Medreseye dönüştürür

Turhan Tayan (CHP Bursa Milletvekili ve 5 Ekim 1995 – 29 Haziran 1996 dönemi Milli Eğitim Bakanı): Dünya geleceği uzayda ararken, biz Osmanlıca peşine düştük. Turizm okullarında kokteyl nasıl yapılır dersinin öğretilmesinden rahatsız olan bir zihniyet var. Uluslararası alanda Türkçe, matematik, fen bilimleri eğitiminde sınıfta kalan Türk milli eğitimi, bu acıklı durumunu ameliyat masasına yatırmalı ve çağdaş bilimsel ve pedagojik yanı olan eğitim reformlarına yönelmeli. Şûra tavsiye kararları tümüyle ortaya çıktıktan sonra tabii ki daha detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Ama geneliyle hiç hoş olmayan, milli eğitimi Osmanlı’nın son dönemindeki çökmüş medrese eğitimine götürecek nitelikte tavsiye kararlar alındı.

Sorgudan uzaklaşırlar

Metin Bostancıoğlu (11 Ocak 1999- 09 Temmuz 2002 dönemi Milli Eğitim Bakanı): Alınan kararlar, Türk milli eğitimini mahalle mekteplerine dönüştürecek nitelikte. Bilim ve akıl bir ülkeyi ileriye götürür. Pozitif bilimleri bir kenara bırakıp tartışmasız dini kurallara göre yetiştirilen nesiller hiçbir şeyi tartışamaz, soru soramaz, görüş bildiremez çünkü bilgiye ve akla değil, dine dayalıdır. Bu şekilde inandıklarında, bilimin esası olan sorgulamadan uzaklaşırlar. Şimdi Türkiye’de eğitimde yapılan budur. Çocuklar ilkokulda somut dokunarak, görerek, yaparak öğrenirler. Muhakeme daha ileri yaşlarda oluşur. Muhakeme yapamayacak yaştaki çocuğa zaten muhakeme edilmesi yasak olan konuları öğretmeye kalkarsak, boşuna yükleme yapmış oluruz.

6 lise öğrencisine şûra gözaltısı

ANTALYA’da düzenlenen 19’uncu Milli Eğitim Şûrası’nda alınan kararları protesto etmek isteyen 6 lise öğrencisi gözaltına alındı. Saat 14.00 sıralarında şûranın yapıldığı otel önünde pankart açmak isteyen gençlere Jandarma tarafından müdahale edildi. Öğrenciler, Serik’e bağlı Belek Mahallesi’ndeki jandarma karakoluna götürüldü. Gözaltına alınan 2 liseli serbest bırakılırken Genç Umut Liseliler üyesi D.D.K., D.N., G.A. ve H.U.C. gözaltında tutuluyor.

Bakan: Kararlar tavsiye niteliğinde

MİLLİ Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ilkokul 1,2,3. sınıflarda zorunlu din dersinin okutulmasıyla ilgili olarak, “Bu karar tavsiye niteliğinde. Bu kararlardan hangilerinin ne kadar ve ne zaman uygulayabileceği ayrı çalışma konusu” açıklamasını yaptı. Avcı Şûra sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önerinin kabul edilip tavsiye kararları arasına geçmesiyle ilgili şunları söyledi: “Almanya Eski Başbakanı Schröder’in bir lafı vardır. Parlamento ve açık denizlerde işiniz Allah’a kalmıştır. Buradaki kararların hepsi herkesin oybirliğiyle kabul ettiği kararlar olmayabilir. Bu tür ortamlarda alınan kararların lehinde aleyhinde pek çok görüşler olur. Bu karar ve diğer konular tavsiye niteliğinde. Bu kararlardan hangilerinin ne kadar uygulayabileceği, ne zaman uygulayabileceği ayrı çalışma konusu. Öyle kararlar var ki, aynı anda ikisi birden olur mu? Ders saatleri artırılsın deniyor hem de tekli eğitime geçilsin deniyor.”

Karma eğitim gündeme gelmedi

EĞİTİM Bir-Sen’in ısrarla komisyonlarda dile getirdiği “karma eğitim zorunluluğunun kaldırılması” Genel Kurul’da gündeme getirilmedi. Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Şûraya saygımızdan dolayı konuyu Genel Kurul’da tekrar gündeme getirmeyeceğiz ancak uygulamanın takipçisi olacağız” dedi. Şûrada yaklaşık 200 öneri oylandı. Şûrada kabul edilen kararlar tavsiye niteliği taşıyor ve bu tavsiyeler Milli Eğitim Bakanlığı’na iletiliyor. Bakanlık bu tavsiye kararlarını hayata geçirmek zorunda olmasa da bunlar bakanlığın bundan sonra yapacağı uygulamaların en önemli belirleyicisi oluyor.

Eğitim-Sen: Pedagojiye darbedir

19. Milli Eğitim Şûrası Genel Kurulu’nda, ilkokul 1’inci sınıftan itibaren zorunlu din dersi verilmesi önerisi tartışma yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkililerinin 2’nci sınıftan itibaren zorunlu din dersi verilmesi için önerge verdiği ancak reddedildiği konuşuldu. Genel Kurul salonunda karara tepki gösteren Eğitim-Sen temsilcisinin, “1’inci sınıfa zorunlu din dersi pedagojiye yapılmış bir darbedir” dediği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

20Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş6 Beğen!3 Yorum Yaz2 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest7 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

Tartışmaya Katılın

İlkokul 1’lere zorunlu din dersi

Share via

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

Bunu arkadaşınla paylaş