Özel Ders
2016-ALS-Taban-Puanları-Ne-Zaman-Açıklanacak

2016 ALS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

3 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Sınavı sonrasında gözler 2016 ALS taban puanlarının açıklanmasında. Peki 2016 ALS taban puanları ne zaman açıklanacak?

2016 Askeri Lise Sınavı (ALS) 3 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilmişti. 2016 ALS sonuçları ise 14 Nisan 2016 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Herkes puanını biliyor fakat ALS’de taban puan uygulaması olduğu için ve taban puanlar açıklanmadığı için bu puanlar şimdilik pek de bir şey ifade etmiyor. Herkesin merak ettiği şey ise 2016 ALS taban puanlarının ne zaman açıklanacağı. 2016 ALS kılavuzuna 2016 ALS taban puanlarının açıklanması için tam tarih belirtilmemekle birlikte taban puanları Mayıs ayının sonunda açıklanacağı bilgisi mevcut.

2016 ALS taban puanları ne zaman açıklanacak? Tweet’lemek için tıkla

İşte 2016 ALS kılavuzunda yer alan bilgilere göre 2016 ALS taban puanlarının ne zaman açıklanacağı ve 2. aşama ile ilgili bilgiler:

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklandıktan sonra adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılma durumu ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenen taban puanlar, Mayıs ayının sonunda www.tsk.tr ve www.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanacaklardır. İkinci seçim aşamaları aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

a) Ön Sağlık Muayenesi

b) Bedeni Yeterlilik Testleri

c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

d) Mülakat

e) Sağlık Muayenesi

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca yazılı sınav sonucuna göre belirlenen baraj puanlarını aşan adayların, 2. seçim aşamalarının yapılacağı Hava Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacakları tarih www.tsk.tr ve www.dzkk.tsk.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Adayların adreslerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı Sınavda belirlenecek baraj puanlarını aşan tüm adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanmış olurlar. Okula girmeye hak kazanmış sayılmazlar. Kuvvet Komutanlıklarının baraj puanlarını aşan adaylar, belirlenen tarihte Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için), Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.

Ön Sağlık Muayenesi

Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez. Adayların sınavlara gelmeden önce, çıplak vücut ağırlığı ile ayakkabısız boy uzunluğunun sağlıklı bir şekilde mutlaka ölçülmesi gerekmektedir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenmektedir.

Bedeni Yeterlilik Testleri

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler aşağıdadır:

2016 ALS 2. aşama bedeni yeterlilik

Belirtilen testlerden 2 veya daha fazlasından başarısız olan adaylar elenir. Bedeni yetenek sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Yukarıda belirtilen barajlara ulaşamadıkları hâlde sınavlara gelen adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır. Bedeni yetenek sınavı ile ilgili daha detaylı bilgiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının internet adreslerinden ulaşılabilir.

Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesinde okumak için başvuran veya tercihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bulunan adaylara uçuşa yatkınlıklarını ölçmek amacıyla bilgisayar önünde psikoteknik test uygulanır. Bu test adayların el-göz-ayak koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını ölçecek şekilde tasarlanmıştır. Psikoteknik testinde başarısız olan adaylar Hv.K.K.lığı tercihinden elenirler.

Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

Adaylar gruplar hâlinde salona alınır. Test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste başlanır. Müzik Yetenek Testi 4 kısımdan oluşmaktadır.

1) Ses Tekrarı: Adaylardan, Kurul tarafından piyanoyla çalınarak verilecek tek sesleri, çift sesleri, üç ve dört sesli akorları kendi sesi ile “A” veya “NA” olarak tekrar etmeleri istenir.

2) Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenir. (Piyano eşliği görevli öğretmenler tarafından yapılacaktır.)

3) Ritm Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalıbını aynen tekrarlamaları istenir.

4) Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli ve vurmalı çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, dudak, diş, el ve parmak yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiş personel tarafından incelenecektir.

Mülakat

Görüşme yoluyla adayın iletişim becerisi, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü düşünme yeteneği, davranışlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği, askerliğe yatkınlığı ile diğer bireysel özellikleri ve yönergede yer alan Genelkurmay Başkanlığınca belirlenmiş Askeri Öğrenci Olmaya yönelik yetkinlikleri gözlenerek değerlendirilir.

Sağlık Muayenesi

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için uygulama:

Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı rapor alanlardan puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için uygulama:

Mülakatı geçen adaylar, uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından sağlık muayenesinden geçeceklerdir. Muayene sonucunda “Askerî Öğrenci Olur. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir.” kararlı rapor alan adaylar performans puanlarına göre sıralanır. Bu puan sırasına göre “Asil” ve “Yedek” adaylar belirlenir.

Adaylar komisyonları yanlış bilgilendirmeleri durumunda bütün aşamalarda başarılı olsalar bile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Bu durum, adayların gereksiz harcama yaparak güç durumda kalmalarına neden olmaktadır.

Öte yandan, başvuru koşullarını taşımadığı ve askerî öğrenci olmaya engel durumları olduğu tespit edilen askerî lise veya astsubay hazırlama okulu öğrenci adaylarının, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında okulla ilişikleri kesilmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Adayların başarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda alınan ALS Puanı ile 2.seçim aşamasında elde edilen bedeni yetenek, mülakat ve Hv.K.K.lığı adına alınacak öğrenciler için uygulanan psikoteknik test sonuçlarına göre hesaplanacak performans puanlarına göre yapılır. Performans puanlama sistemiyle ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Performans Puanlaması; (ALS Puanı * 0,70) + (Bedeni Yetenek Puanı * 0,05) + (Mülakat Puanı * 0,25) formülü kullanılarak hesaplanır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Performans Puanlaması; (ALS Puanı * 0,70) + (Bedeni Yetenek Puanı * 0,05) + (Mülakat Puanı * 0,25) + (Psikoteknik Test Puanı * 0,20) formülü kullanılarak hesaplanır.

Bando Astsubay Hazırlama Okulunu tercih eden adayların diğer aşamalarda oluşan sonuç puanına müzik yeteneğinden aldıkları puanlar eklenerek performans değerlendirmesi yapılır.

Adaylar, performans puanlarına göre sıralanır. Asil ve yedek listeler Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kontenjanlarına göre oluşturulur.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar 2. seçim aşaması sonuçlarını Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının internet sayfalarından öğreneceklerdir. 2. seçim aşaması sonuçları adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2016 ALS taban puanları, ALS 2. aşama ve yerleştirmelerle ilgili tüm detayları ozancorumlu.com olarak takip etmekteyiz. Bizleri sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, aşağıdaki bölümden ücretsiz e-posta abonemiz olabilirsiniz.

Sitemizdeki tüm içerikten mail yoluyla haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazıp abone olabilirsiniz. Aboneliğinizi tamamlamak için e-postanıza gelen maili onaylamayı unutmayın.

Değerlendirme

Bu haber işinize yaradı mı ?
User Rating: Be the first one !

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

20Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş6 Beğen!3 Yorum Yaz2 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest7 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

Tartışmaya Katılın

2016 ALS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

Share via

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

'Özel Ders' İçin Doğru Yerdesin !
Ozan Hocayla Özel Ders

“Özel ders, öğrencinin tek başına ders çalışabilmesini sağlamaktır.”

  • TEOG Sınavına Profesyonel Hazırlık (Matematik-Fen)
  • Derslere Yardımcı Özel Ders
  • Ücretsiz Öğrenci Koçluğu
  • Özel Hazırlanan Sorular ve Deneme Sınavları
  • Skype Özel Ders Seçeneği
Bunu arkadaşınla paylaş