Anasayfa / HABER / Okul öncesi için para yardımı müjdesi
Özel Ders

Okul öncesi için para yardımı müjdesi

26805991

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ihtiyaç sahibi velilerin 48-72 aylık çocuklarına şartlı eğitim yardımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Avcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015 yılı bütçesi üzerine yaptığı sunumuna başlamadan önce, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin kendi adına hazırladığı karneye değindi.

Geçen yılki komisyonda sevimli bir eylem gerçekleştiren merhum Mevlüt Arslanoğlu’na Allah’tan rahmet dileyen Avcı, “Doğrusu Özcan Beyin karnesini görmeden önce de buraya gelirken ‘Mevlüt bey sağ olsaydı acaba bugün ne yapardı?’ diye düşünmüştüm. Özcan bey onun yerini boş bırakmamış. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Avcı, hükümet programında da ifadesini bulduğu üzere, Türkiye’nin 2023 hedefleriyle ikinci atılım dönemine girdiğini belirterek, Türkiye’nin bu hedefleri başardığı taktirde geleceğin dünyasında büyük ve öncü bir ülke olacağını söyledi.

Zengin medeniyet mirasını özümsemiş, dünya değerleriyle etkileşen genç nesillerin, özgüven, özgün düşünce, bilim, girişimcilik ve demokrasiyle donanmış erdemli vatandaşların Türkiye’nin en büyük güç kaynakları olacağını vurgulayan Avcı, bu amaca ulaşmak için eğitim faaliyetleri ve yeniliklerin önemi ve önceliği dolayısıyla geçmiş yıllarda olduğu üzere bütçeden en fazla payın eğitime ayrıldığını belirtti. Avcı, 2002 yılında 10 milyar TL olan bu payın 2015 yılında yüzde 709 artışla yaklaşık 80,9 milyar TL olduğunu açıkladı.

Eğitim alanı her türlü vesayetçi anlayıştan arındırıldı

Avcı, hükümetleri döneminde özgürlükçü bir eğitim felsefesi temelinde daha esnek, sivil ve demokratik bir eğitim sistemi oluşturmak için eğitim alanının her türlü vesayetçi anlayıştan, eşitlik ilkesine aykırı ve yasakçı uygulamadan arındırılmasının sağlandığını belirtti.

Avcı, konuşmasında bu kapsamda yürütülen faaliyetlerden örnekler verirken, serbest kıyafet uygulamasından, öğretmenler için başörtüsü yasağının kalkmasına, ortaöğretimde başörtüsünün serbest olmasına, 28 Şubat döneminde mağdur edilen öğretmenlerin mesleklerine geri dönmelerinden, meslek liselerine uygulanan katsayı adaletsizliğinin kaldırılmasına, eğitim müfredatındaki antidemokratik ifadelerin ayıklanmasına, farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açan düzenlemelerden Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim derslerinin isteğe bağlı seçmeli dersler olarak müfredata dahil edilmesine kadar birçok önemli yeniliğin altına imza atıldığını anlattı.

“Özel öğretimin kapasitesini arttıracak bir sürecin başlanması sağlanacak”

Avcı, konuşmasında dershanelerin özel okula dönüştürülmesi sürecine değindi. Bu sayede okulu ikinci plana atan, öğrencileri çoktan seçmeli test odaklı bir sürecin içine sokarak sosyal hayattan tecrit eden, veliler için ciddi mali külfetler getiren ve adeta alternatif bir eğitim sistemi oluşturan dershanelerin yol açtığı olumsuzluklara son verildiğini anlatan Avcı, “Ayrıca eğitim ve öğretimde özel öğretimin kapasitesini arttıracak bir sürecin başlanması sağlanacaktır” dedi.

Özel öğretim kurumlarının nitelik ve niceliğinin artırılmasının eğitim sisteminizde kalite ve rekabet odaklı eğitim hizmetlerinin verilmesine katkı sağlayacağına işaret eden Avcı, 2010-2014 Stratejik Planında, örgün özel öğretim kurumları oranının eğitim sistemi içinde 2014 yılı sonuna kadar yüzde 9’a, öğrenci oranının yüzde 5’e çıkarılması hedefinden yola çıkılarak özel okulların kurulmasını teşvik amacıyla çeşitli tedbirlerin öngörüldüğünü dile getirdi.

Bakan Avcı, bu amaçla sağlanan arazi ve okul tahsisinden vergi istisnalarına, ucuz krediden öğrenci başına teşviğe kadar sektörden ciddi şekilde talep gören bir dizi düzenlemenin hayata geçirildiğini son olarak özel okula gideceklere sağlanan eğitim ve öğretim desteği uygulamasına değindi.

Bakan Avcı, 10. Kalkınma Planında ve MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nda yer alan “Özel sektörün eğitim yatırımını arttırmak ve eğitime meslek örgütlerinin etkin katılımını sağlamak amacıyla özel okul açılışlarına yönelik teşvik ve destek uygulamaları geliştirmek ve özel okul eğitimlerinde kaliteyi yükseltmek” hedefine ulaşılacağını, eğitim ve öğretimde kalite odaklı rekabet ortamının oluşturulacağını, isteyen her öğrencinin özel okul imkan ve fırsatlarından yararlanmasının sağlanmış olacağını söyledi.

MEB istatistikleri

Avcı, genel ortaöğretimde 2 bin 331 Anadolu lisesi, 232 fen lisesi, 88 sosyal bilimler lisesi, 55 spor lisesi ve 73 güzel sanatlar lisesi olmak üzere toplam 2 bin 779 okulun bulunduğunu bildirdi.

Avcı, ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretimde 2 bin 294 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 99 mesleki ve teknik eğitim merkezi, 899 çok programlı Anadolu lisesi olmak üzere toplam 3 bin 292 okulun, bin 1 Anadolu İmam Hatip Lisesinin bulunduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretime erişimin arttırılarak fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda derslik ihtiyacının giderilmesini önemine işaret eden Avcı, “Bu çerçevede Bakanlığımız 2015 yılı yatırım ödeneği bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artışla, 5 milyar 494 milyon TL olarak öngörülmüştür” bilgisini verdi.

Avcı, 2003 yılından bugüne kadar, 42 bin 586’sı hayırsever vatandaş tarafından olmak üzere toplam 234 bin 473 adet dersliğin yapımının tamamlanıp eğitim ve öğretimin hizmetine sunulduğunu belirtti. Diğer yandan 2002’de toplam 76 olan üniversite sayısının, 104’ü devlet, 72’si vakıf olmak üzere 176’ya yükseldiğini dile getiren Avcı, hükümetleri döneminde 52’si devlet, 50’si vakıf olmak üzere 102 yeni üniversitenin kurulduğunu söyledi.

Türkiye çapında Şartlı Eğitim Yardımı verilerine de değinen Avcı, 2003 yılından 2014 yılı Ocak ayına kadar ilk ve ortaöğretimdeki 17 milyon 414 bin 487 çocuğun annelerine 3 milyar 21 milyon TL ödeme yapıldığını belirterek, “2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ihtiyaç sahibi velilerin 48-72 aylık çocuklarına şartlı eğitim yardımı yapılacaktır” dedi.

Özellikle kız çocuklarının okullaşması ve ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarının arttırılması amacıyla, kız çocuklarına ve ortaöğretime devam eden öğrencilere verilen yardım miktarlarının daha yüksek tutulduğunu belirten Avcı, ilköğretime devam eden kız çocuklarına 35 TL, erkek çocuklarına 30 TL, ortaöğretime devam eden kız çocuklarına 55 TL, erkek çocuklarına ise 45 TL aylık ödendiğini belirtti.

Ortaöğretim öğrencilerinin ücretsiz ders kitabı için 2015 yılı Bakanlık bütçesine 182 milyon 966 bin 900 TL kaynağın öngörüldüğünü söyleyen Avcı, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 2015 yılı için 240 milyon TL’nin tahsis edildiğini anlattı.

Avcı, ayrıca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin ders kitaplarının da “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” kapsamına alındığını hatırlattı.

Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ait olarak 2006 yılından bugüne bütçeden yaklaşık 8 milyar TL kaynağın ayrıldığını bildiren Avcı, ayrıca toplamda bin 311 engelli öğretmenin de Bakanlık bünyesinde istihdam edildiğini ifade etti.

Okullaşma oranları

Bakan Avcı, tüm eğitim ve öğretim kademelerinin okullaşma oranlarında önemli iyileşmeler sağlandığını vurguladı. Kız çocuklarının okullaşmasında uluslararası diğer bir gösterge olan cinsiyet oranlarının da kız çocukları lehine artışlar gösterdiğini vurgulayan Avcı, “Bu çerçevede, ilköğretimde 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 91,10 kız öğrenci okullaşırken bu oran 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ise her 100 erkek öğrenciye karşılık 102,25 kız öğrenci şeklinde gerçekleşmiştir” dedi.

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 94,59 kız öğrencinin okullaştığını dile getiren Avcı, yükseköğretimde aynı eğitim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 89,23 kız öğrencinin okullaştığını söyledi.

Avcı, “Okullaşma oranının artırılmasına yönelik çalışmalar aynı kararlılıkla sürdürülecek, bu kapsamda bilhassa kız çocukların okullaşma oranının artırılması ve okul öncesi eğitimin teşvik edilmesi önemli önceliklerimizden olmaya devam edecektir” dedi.

160 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşları başta olmak üzere ülkeye sığınan yabancılara yönelik olarak geçici eğitim merkezlerinin oluştuğunu bildiren Avcı, “Bu kapsamda yaklaşık 160 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir” diye konuştu.

Bakan Avcı, geçici eğitim merkezlerinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyeti ile ilgili her türlü iş ve işlemi kayıt altına alacak “Yabancı Öğrenciler Bilgi İşletim Sistemi” adı altında bir otomasyon sisteminin de geliştirildiğini bildirdi. Avcı, bu sistem üzerinden MEB’e bağlı kurumlarda, kamplarda ve şehirlerde oluşturulan geçici eğitim merkezlerine yabancı tanıtma belgesi bulunan öğrencilerin kayıtlarının yapılacağını, eğitim merkezlerinde görev alan öğretmenlere ve öğrencilere yönelik her türlü verinin bu sistem üzerinden tutulacağını söyledi.

Öğretmen Strateji Belgesi

Nabi Avcı, mevcut 851 bin 854 öğretmenden, 458 bin 496’sının iktidarı döneminde atanan öğretmenler olduğunu, bunun da mevcut öğretmen sayısının yüzde 53,8’ine karşılık geldiğini belirtti.

2013 yılında yüzde 85,27 olan norm kadro doluluk oranının, son yapılan 40 bin öğretmen atamasıyla ülke genelinde yüzde 87,66’a yükselerek tarihinin en yüksek noktasına ulaştığını dile getiren Avcı, “Bugün itibarıyla bazı illerde norm kadro doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır. Hedefimiz ülke genelinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmaktır” diye konuştu.

Öğretmenlerin özlük haklarında da önemli iyileştirmeler sağlandığını, bir öğretmenin maaşının 2002 yılında 470,20 TL iken, 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla yüzde 356,92 artışla 2 bin 148 TL’ye yükseldiğini anlattı.

Bakan Avcı, haftada 15 saat ek ders veren bir öğretmene 2002 yılında ek ders ücreti ile birlikte toplam 635,20 TL ödenirken, 2014 yılının ikinci yarısında toplamda yüzde 324 artışla 2 bin 693 TL 25 kuruş ödendiğini söyledi.

Avcı, Öğretmen Strateji Belgesi hazırlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Bu amaçla öğretmenlerimizin hizmet öncesi eğitiminden itibaren, mesleğe girişi, adaylık ve sürekli mesleki gelişim eğitimleri ve kariyer gelişimine yönelik Bakanlığımızca yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla eğitimin tüm paydaşlarının katılımıyla Öğretmen Strateji Belgesi hazırladık.

Her sınıfa yüksek nitelikli öğretmenin ulaşmasını sağlamak, öğretmenlerin mesleki ve kurumsal bağlılığını iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak, öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü güçlendirmek amaçlarımız arasındadır.”

FATİH projesi

Bakan Avcı, FATİH Projesi kapsamında okullara etkileşimli tahta, tablet bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı ve doküman kamera sisteminin dağıtılmaya devam edildiğini söyledi.

Bakan Avcı, “Üzerinde yoğun olarak çalıştığımız ve sonlandırmak üzere olduğumuz önemli yeniliklerden biri de tabletlerin dağıtımının tamamlanması sürecine paralel olarak eğitim ve öğretim materyallerinin dijital ortama taşınması ve uygun içeriklerin hazırlanmasıdır” dedi.

Bakan Avcı, Eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik etmek ve tavsiye kararları almak üzere 2 Aralık’ta toplanacak 19. Milli Eğitim Şurası’nın gündem maddelerinin “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri”, “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması”, “Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması”, “Okul Güvenliği” olduğunu bildirdi. Bakan Avcı, Antalya’da düzenlenecek şuraya tüm komisyon üyelerinin davetli olduğunu söyledi.

“Yükseköğretim reformu hedeflerimiz arasında”

Bakan Avcı, “Yükseköğretim Reformu da hedeflerimizin arasında. Demokratik, özgürlükçü ve evrensel değerlere uygun bir üniversite tasavvuru ana önceliklerimizden biri olacak ve bunun devamında ülkemizin uluslararası öğrenci havuzundan aldığı payın artırılması da önemli hedeflerimizden birisi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki okullarda öğrencilerin sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere daha fazla zaman ayırmasına yönelik müfredat yenileme çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Eğitim çağındaki çocukların Türkçe’nin doğru kullanılması, doğru konuşulması ve yazılması konusunda gelişiminin sağlanması ile en az bir yabancı dil öğrenilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

MEB bütçesine ilişkin bilgi verirken, 42 milyar 234 milyon 718 bin TL’si personel giderleri, 6 milyar 603 milyon 91 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet primi giderleri, 5 milyar 828 milyon 441 bin TL’si mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 1 milyar 803 milyon 918 bin TL’si devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 494 milyon TL’si sermaye giderleri ve 36 milyon 80 bin TL’si sermaye transferleri için olmak üzere toplam 62 milyar 248 bin TL’nin MEB’in bütçesi, 18 milyar 857 milyon 491 bin TL’si de Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler olmak üzere toplam eğitim bütçesinin, 80 milyar 857 milyon 739 bin TL olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

4Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş1 Beğen!0 Yorum Yaz0 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest1 Google+0 WhatsApp LinkedIn0 …

FACEBOOK YORUMLARI

Tartışmaya Katılın

Okul öncesi için para yardımı müjdesi

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

Bunu arkadaşınla paylaş