Özel Ders
2.-TEOG-Türkçe-İpuçları

2. TEOG Türkçe İpuçları

2. TEOG İpuçları yazı dizisinin ikinci gününde Türkçe ile devam ediyoruz. 2. TEOG Türkçe sınavında neler yapmalı, neler yapmamalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Hangi konulardan sorumlusunuz?

TEOG Türkçe sınavları bolca ‘anlam’ ve ‘yorum’ sorusu içeren sınavlardır. Kitap okuma alışkanlığı olan ve konsantrasyonu iyi öğrenciler TEOG Türkçe sınavlarında her zaman bir adım öndedirler. Bunların yanında düzenli test çözme ve bol soru tipi görmek de başarıyı arttıran faktörlerdendir.

Öncelikle 2. TEOG Türkçe konularını hatırlayalım:

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler

Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri *
 • Amaç-Sonuç Cümleleri *
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri *
 • Karşılaştırma Cümleleri *
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
 • Eş Anlamlı Cümleler *
 • Yakın Anlamlı Cümleler *
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler *
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 • Tanım Cümleleri
 • İçerik (Konu) Cümleleri
 • Üslup (Biçem) Cümleleri
 •  Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
  • Örtülü Anlam
 • Cümle Vurgusu
  • Eylem Cümlelerinde Vurgu
 • Kalıplaşmış Cümle Yapıları *
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri *
  • Tanım Cümleleri
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • İkilem Cümleleri
 • Cümleye Hakim Olan Duygular *
  • Yakınma Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Ön Yargı Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Özlem Cümleleri
  • Sevinç Cümleleri
  • Üzüntü Cümleleri
  • Endişe Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Yadsıma (İnkar) Cümleleri

Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
  • Öyküleme
  • Açıklama
  • Tartışma
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme
  • Sayısal Verilerden Yararlanma
  • Benzetme
 • Anlatım Özellikleri
  • Doğallık
  • Akıcılık
  • Yoğunluk
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Özgünlük
  • Özlülük
  • Kalıcılık
 • Anlatıcı Türleri
  • Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
  • Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 •  Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama

Yazım Bilgisi

 • Yazım (imla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Pekiştirmelerin Yazımı
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)

Dil Bilgisi

 • Fiilimsi(Eylemsi) *

  • İsim – Fiil (Mastar) *
  • Sıfat Fiil (Ortaç) *
  • Zarf – Fiil (Bağ – Fiil) *
 • Cümlenin Ögeleri *
  • Yüklem *
  • Özne *
  • Nesne *
  • Dolaylı Tümleç *
  • Zarf Tümleci *
 • Fiillerde Çatı *
  • Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller *
   • Etken Fiil *
   • Edilgen Fiil *
  • Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller *
   • Geçişli Fiil *
   • Geçişsiz Fiil *
 • Cümle Çeşitleri
  • Yüklemine Göre Cümleler *
   • Fiil (Eylem) Cümlesi *
   • İsim (Ad) Cümlesi *
  • Öge Dizilişine Göre Cümleler *
   • Kurallı (Düz) Cümle *
   • Devrik Cümle *
   • Eksiltili Cümle *
  • Anlamlarına Göre Cümleler *
   • Olumlu Cümle *
   • Olumsuz Cümle *
  • Yapılarına Göre Cümleler *
   • Basit Cümle *
   • Birleşik Cümle *
   • Sıralı Cümle *
   • Bağlı Cümle *

Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Yazı (Metin) Türleri
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Destan
  • Efsane
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Gezi Yazısı
  • Tiyatro
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Haber
  • Deneme
  • Makale
  • Eleştiri (Tenkit)
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Röportaj
  • Fıkra

Milli Eğitim Bakanlığı TEOG Türkçe konularında keskin sınırlar koymamakta. 6 ve 7. sınıftaki konularla 8. sınıf konuları iç içe olduğu için yukarıdaki konu listesi bu kadar geniş olmakta. Yani bu konuların hepsini bilmekte fayda var.

Peki 2. TEOG Türkçe sınavında nelere dikkat etmeliyiz?

2. TEOG Türkçe Sınavında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • TEOG Türkçe sınavı ağırlıklı olarak sözcükte, cümlede ve paragrafta anlam sorularından oluşmakta. Bu sorularda soruyu çok dikkatli okumak büyük önem taşıyor.
 • Öncüllü sorularda mutlaka öncelikle soru kökünü okuyun. Soruyu doğru çözmek için soruda sizden ne istendiğini anlamanız gerekiyor.
 • Anlamını bilmediğiniz kelimeler çıkarsa cümlenin gelişinden çıkartmaya çalışın.
 • Cümlede anlam sorularında neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç cümleleri sürekli karşımıza çıkmakta. Bu konuda da amacın, koşulun, sonucun ne olduğunu iyi kavradıysan korkmayın.
 • Uzun paragraf sorularından korkmayın. Paragraf ne kadar uzun olursa, size soruyu çözmeniz için o kadar bilgi verilmiş demektir.
 • Yine paragraf sorularında ‘yazarın görüşü’ne göre soru sorulduğunda, kendi görüşünüze göre değil, yazarın görüşüne göre soruyu cevaplamanız gerektiğini unutmayın.
 • Yine paragraf sorularında, öncülde size hangi bilgi verildiyse, o bilgilere göre yorum yapmanız istenir. Bu soru tipinde de kendi düşüncelerinizi soruya yansıtmaktan kaçının. Soruda size verilen bilgileri kullanarak çözüme ulaşın.
 • Fiilimsiler konusunda fiilimsileri ezberlemeye çalışmayın. Konuyu kavramak çok önemli. Sınavda ezbercilik yapmak size soruyu yanlış yaptırtabilir.
 • Fiilde çatı konusunda fiile sorular sormamız gerektiğini biliyoruz. Yine bildiğimiz gibi cümlenin ögeleri, fiiller ve ekler konularını iyi kavramış olmak, fiilde çatı konusunda soruyu doğru yapmamızı sağlayacaktır.

2’inci TEOG Türkçe sınavında full çekmenin anahtarı konsantrasyon. Hoş bu her ders için elbette gerekli bir şey fakat konu eksiği olan öğrenciler dahi eğer yorumlama kabiliyetleri iyiyse bu sınavdan full çekebilirler.

Bu konuyla ilgili yorum, düşünce ve sorularınızı yazının altında yer alan yorum bölümlerinde dile getirebilirsiniz.
Yazı dizimiz yarın 2. TEOG Matematik İpuçları makalesiyle devam edecek.
Bu yazının tüm hakları ozancorumlu.com’a aittir. www.ozancorumlu.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

Değerlendirme

Bu yazı işinize yaradı mı ?
User Rating: 2.07 ( 3 votes)

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

13-Yaşına-Gelmeden-Önce-Oğlunuza-Öğretmeniz-Gereken-13-Şey

13 Yaşına Gelmeden Önce Oğlunuza Öğretmeniz Gereken 13 Şey

43Paylaşım Facebook’ta Paylaş31 Twitter’da Paylaş2 Beğen!6 Yorum Yaz1 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest3 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

Tartışmaya Katılın

2. TEOG Türkçe İpuçları

Share via

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

'Özel Ders' İçin Doğru Yerdesin !
Ozan Hocayla Özel Ders

“Özel ders, öğrencinin tek başına ders çalışabilmesini sağlamaktır.”

 • TEOG Sınavına Profesyonel Hazırlık (Matematik-Fen)
 • Derslere Yardımcı Özel Ders
 • Ücretsiz Öğrenci Koçluğu
 • Özel Hazırlanan Sorular ve Deneme Sınavları
 • Skype Özel Ders Seçeneği
Bunu arkadaşınla paylaş