Özel Ders
2.-TEOG-Matematik-İpuçları

2. TEOG Matematik İpuçları

2. TEOG İpuçları yazı dizisinin üçüncü gününde sizlerden de en çok talebi gören Matematik dersine geldi sıra. 2. TEOG Matematik konuları neler? 2. TEOG Matematik sınavında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin hep birlikte inceleyelim…

Bu yazı dizisinin her yazısında olduğu gibi bu yazıda da 2. TEOG Matematik sınavında dikkat etmeniz gerekenlerden önce 2. TEOG Matematik konularını bir hatırlayalım:

ÜSLÜ SAYILAR

 • Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
 • Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
 • Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

KÖKLÜ SAYILAR

 • Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
 • Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
 • Kareköklü bir sayıyı a √ b şeklinde yazar ve a √ b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

GERÇEK SAYILAR

 • Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
 • Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

CEBİRSEL İFADELER

 • Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
 • Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

DENKLEMLER (DENKLEM SİSTEMLERİ)

 • Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

EŞİTSİZLİKLER

 • Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.
 • İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.

DENKLEMLER (DOĞRUNUN EĞİMİ)

 • Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
 • Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

ÜÇGENLER

 • Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.
 • Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
 • Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
 • Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
 • Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
 • Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
 • Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

ÜÇGENLERDE ÖLÇME

 • Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
 • Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
 • Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

OLASI DURUMLARI BELİRLEME (KOMBİNASYON, PERMÜTASYON)

 • Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
 • Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

OLASILIK ÇEŞİTLERİ

 • Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
 • Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
 • Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ (YANSIMA, ÖTELEME, DÖNME)

 • Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
 • Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER (FRAKTALLAR)

 • Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer.
 • Bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

GEOMETRİK CİSİMLER (PRİZMA, PİRAMİT, KONİ, KÜRE)

 • Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
 • Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
 • Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.
 • Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEY ALANLARI

 • Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.
 • Dik piramidin yüzey alanının bağlantısını oluşturur.
 • Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

2’inci TEOG Matematik konularını hatırladıktan sonra gelelim 2. TEOG Matematik sınavında nelere dikkat etmemiz gerektiğine…

2. TEOG Matematik Sınavında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • 1’inci TEOG Matematik konularından olan Üslü Sayılar ve Köklü Sayılardan muhtemelen birer tane soru çıkacak. Bu konular eski konular ve şu an bir çoğunuza görece kolay gelen konular. İşte tam da bu yüzden bu konulara dikkat edin! Bu iki konudan çok zor soru gelmeyecek muhtemelen. Hatta bu sorular sınavın en kolay sorularından olacaktır. Özellikle hedefi full olanlar bu soruları ‘hızlı’ çözmek adına işlem hataları yapabilir, dikkat! Yeteri kadar süreniz var, kafadan soru çözmeyin…
 • İlk dönem bol bol özdeşlik ve çarpanlara ayırma sorusu çözdünüz. Bildiğiniz gibi bu konuda çok fazla soru tipi var. Ve üslü sayılarla köklü sayılar konuları gibi bu konu da biraz geçmişte kaldı. Son hafta kesinlikle güzel bir tekrar edin. Bazı çarpanlara ayırma soruları çok fazla işlem gerektirebilmekte. Bu tarz sorularda konsantrasyonunuz en üst düzeyde olsun. Parantez dışındaki eksilere (negatif sayılara) dikkat edin.
 • Bir ve iki bilinmeyenli denklem problemlerinde soruyu iyi anlamaya çalışın. Belli soru tipleri var. Bunları iyi çalışanlar artık ezberledi gibi bir şey. Problem sorularında tek kelime değişirse soru tamamen değişebilir. Bu yüzden ezbere değil, soruyu dikkatli okuyup, anlayıp, soruyu buna göre çözün.
 • Yine bazı problem sorularında soruyu görsel hale getirirseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Basit çizimlerle soruyu görselleştirmeye çalışın.
 • Bir ve iki bilinmeyenli denklem sorularında denklem kökünü (bilinmeyeni) soruyorsa, soruyu çözdükten sonra çok kolay bir şekilde sorunun sağlamasını yapabilirsiniz. Bulduğunuz denklem kökünü denklemde yerine koyun. Denklemi sağlayıp sağlamadığına bakın.
 • Pisagor bağıntısı ve benzerlik gibi konular iç içedir. Bir soruda hem özel üçgen, hem benzerlik, hem pisagor bilginizi ölçebilirler. Bu yüzden bir soruyla karşılaştığınızda sadece bir konudan soru çıkmasını beklemeyin.
 • 3-4-5, 5-12-13, 7-24-25 ve 8-15-17 gibi özel üçgenlerin katlarını ezbere bilirseniz sizin için büyük avantaj sağlar.
 • Aynı şekilde 0, 30, 45, 60 ve 90 derecelerin trigonometrik değerlerini de bilmeniz büyük avantaj sağlar. Bunları dik üçgen çizerek de bulabilirsiniz. Bu konuyla ilgili Ezberlemeden Trigonometrik Değerleri Bulma videosunu izlemenizi tavsiye ederim.
 • Açı-açı-açı benzerliği sorularında benzerliği daha rahat görebilmek için açıları harflendirin.
 • En çok karıştırılan konulardan bir tanesi kombinasyon ile permütasyon arasındaki fark oluyor. Kombinasyon ‘seçme’, permütasyon ‘sıralama’ demektir. Sorulara yaklaşırken kendinize ‘Burada sıralama önemli mi?’ sorusunu sorun. Önemliyse permütasyon, önemsizse kombinasyon ile soruyu çözeceksiniz demektir. Eğer bir rafa bir şeyler dizmekten bahsediyorsa bu soru permütasyondur. Permütasyonda en çok rafa bir şeyler dizme örneği çıkar. Aklınızda olsun.
 • Olasılık sorularında bağımlı ve bağımsız olayları birbirine karıştırmayın. Bir olay diğer bir olayın sonucuna etki etmiyorsa bu olaylar bağımsız olaylardır. Soruyu okurken bunu mutlaka sorgulayın. Eğer bir top, bilye vb. cisim geri bırakılmamak şartıyla birden fazla çekiliyorsa, bu olay bağımlı olaydır. Bir önceki cümledeki gibi soruda da ‘geri bırakılmamak şartıyla’ söz öbeğinin altını çizebilirler. Çizmeseler de mutlaka siz çizin.
 • Yansıma, öteleme ve dönme hareketleri sorularında koordinat sisteminde bir şekil verildiyse mutlaka nokta bazlı düşünün. Soruyu kafadan yapmayın. Her bir noktanın apsis ve ordinatını bulun ve işlemlerinizi buna göre yapın. Kafadan yaptığınızda gözünüzden kaçan bir birim, soruyu yanlış çözmenize sebep olur.
 • Örüntü ve fraktal sorularında 4 seçeneği de inceleyin. A seçeneği size doğru gibi gelse de diğer seçeneklere de mutlaka bakın. Bu tarz şekilli sorular bazen yanıltıcı olabilmekte ve genelde en yanıltıcı olabilecek şekil de A seçeneğinde olmakta. Siz hemen atlayın diye!
 • Geometrik cisimlerin açınımları konusunda üç boyutlu düşünmek zorundasınız. Dikdörtgenler prizmasından bahsediyorsa elinizde bir silgi var! Bunu kullanın. Geometrik cisimleri gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Gerekiyorsa gözünüzü kapatın. Daha iyi konsantre olabilirsiniz.
 • Çok sorulduğu için bunu söylüyorum. Yukarıda konular da yazmakta ama tekrar etmekte fayda var. Kürenin alanı konular içerisinde yok. Bir çoğunuz formülünü biliyorsunuz ve bu konuyla ilgili test kitaplarında olan soruları da çözdünüz. Ama kürenin alanından soru gelmeyecek. Boş yere kafanızda formül tutmayın.
 • Küreden soru çıkarsa tahminim; ya bir silindirin (ya da başka bir geometrik şeklin) içine en fazla kaç santimetre yarıçaplı küre sığar gibi bir soru gelir. Ya da merkezinden 5 santimetre uzaklıktan kesilen bir dairenin alanı (arakesit) gibi bir soru gelir. Bu iki soru tipini iyice öğrenin.
 • Geometrik cisimlerin köşe, yüz, ayrıt vb. sayılarını ezberlemeyin! Bu şekilleri gözünüzün önüne getirirseniz zaten rahatlıkla bulabilirsiniz. Boş yere kafanızı doldurmayın.
 • Matematik, sayısal ağırlıklı bir ders olduğu için ne yazık ki bazı öğrenciler soruyu görünce direkt olarak sayılara ve işlemlere dalıyor. Soruda verilenler gözden kaçabiliyor. Mutlaka soruda verilen her bir veriyi çok dikkatli okuyun, altlarını çizin.  ‘Değildir, hangisidir, yanlıştır’ gibi ifadeleri mutlaka altını çizin. Paralellik var mı, diklik var mı, eşit kenarlar var mı, kenarortay mı demiş, açıortay mı vermiş, x bir doğal sayı mı yoksa tam sayı mı gibi sözel veriler soruyu doğru çözmenizi sağlar.
 • Sınavınız bitip soruları kontrol etme aşamasına geçtiğinizde, kontrolü çözümleriniz üzerinden yapmayın. Soruyu sıfırdan çözün. Yoksa yanlışınızı göremezsiniz ya da çok zor görürsünüz.
 • Çözüme ulaşamadığınız bazı tip sorularda seçeneklerden gitmeyi deneyin.

Her derste olduğu gibi 2. TEOG Matematik sınavı için de konsantrasyon çok önemli. Bir çok soru, soruyu dikkatli okumamaktan ya da basit işlemlerde yapılan işlem hatalarından oluyor. Bu yüzden her bir soruyu dikkatli okuyun ve işlemlerinizi dikkatli yapın. Kafadan soru çözmeye çalışmayın. Acele etmeyin. Yeterli zamanınız var. Unutmayın ki önemli olan soruyu 5 saniyede ya da ezbere çözmeniz değil, doğru çözmeniz.

TEOG matematik konu anlatım videoları için tıklayın

Bu konuyla ilgili yorum, düşünce ve sorularınızı yazının altında yer alan yorum bölümlerinde dile getirebilirsiniz.
Yazı dizimiz yarın 2. TEOG Fen ve Teknoloji İpuçları makalesiyle devam edecek.
Bu yazının tüm hakları ozancorumlu.com’a aittir. www.ozancorumlu.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

Değerlendirme

Bu yazı işinize yaradı mı ?
User Rating: 3.5 ( 2 votes)

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

13-Yaşına-Gelmeden-Önce-Oğlunuza-Öğretmeniz-Gereken-13-Şey

13 Yaşına Gelmeden Önce Oğlunuza Öğretmeniz Gereken 13 Şey

42Paylaşım Facebook’ta Paylaş31 Twitter’da Paylaş2 Beğen!5 Yorum Yaz1 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest3 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

Tartışmaya Katılın

2. TEOG Matematik İpuçları

Share via

Warning: Undefined array key "select_link_options" in /home/ozancorumlu/public_html/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 122

İletişim


Warning: Undefined array key "select_link_options" in /home/ozancorumlu/public_html/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 122

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.


Warning: Undefined array key "select_link_options" in /home/ozancorumlu/public_html/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 122

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.


Warning: Undefined array key "select_link_options" in /home/ozancorumlu/public_html/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 122

Warning: Undefined array key "select_link_options" in /home/ozancorumlu/public_html/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 122
'Özel Ders' İçin Doğru Yerdesin !
Ozan Hocayla Özel Ders

“Özel ders, öğrencinin tek başına ders çalışabilmesini sağlamaktır.”

 • TEOG Sınavına Profesyonel Hazırlık (Matematik-Fen)
 • Derslere Yardımcı Özel Ders
 • Ücretsiz Öğrenci Koçluğu
 • Özel Hazırlanan Sorular ve Deneme Sınavları
 • Skype Özel Ders Seçeneği

Kapat

Warning: Undefined array key "snp_s3button_action_url" in /home/ozancorumlu/public_html/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/themes/newtheme7/template.php on line 149

Close

Bunu arkadaşınla paylaş