Anasayfa / HABER / TEOG İngilizce ‘Mary Sanders’ Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu
Özel Ders
TEOG Mary Sanders Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu

TEOG İngilizce ‘Mary Sanders’ Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu

TEOG 2015 ortak sınavlarının en tartışılan sorusu olan ‘Mary Sanders’ sorusu hakkında tartışmalar halen sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yaptığı açıklama da bir çok öğrenci, veli ve öğretmeni tatmin etmedi.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın ‘Mary Sanders’ sorusu hakkındaki açıklaması için tıklayın.

Gelelim bu yazıyı yazma sebebime. Bu konuda sizler için şöyle bir yazı yazmıştım. Günler geçtikçe gördüm ki yazıyı okuyan bir kısım, sadece kendi odaklandığı bölümü incelemiş ve yazının tamamını dikkatlice okumamış. Gelen mailler, tepkiler ve yorumlardan bunu anlıyorum. Yazıyı dikkatlice okuduğunuz zaman bu sorunun 8. sınıf seviyesinde müfredatta da olmaması sebebiyle kesinlikle sorulmaması gereken bir soru olduğunu, fakat sorunun yanlış olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Bu sorunun iptal olup olmaması hakkında da bugüne kadar tek bir yorum dahi yapmadım. Çünkü bu konu çok hassas bir konu. Bu sorunun şu an istenilen şekilde iptal olması durumunda, bu soruyu müfredatta olmamasına rağmen gramer bilerek ve bu doğrultuda D olarak cevaplayan, TEOG sınavına iyi bir şekilde çalışıp, müfredata bağlı kalıp, MEB’in kazanım testlerinde de benzer sorular olduğunu bilip, sadece anlama bakarak C olarak cevaplayan öğrenciler ile bu soru hakkında hiçbir bilgisi olmayan, alakası dahi olmayan ve bu soruyu yanlış yapan öğrencileri bir kefeye koymak olacaktır ki bu hakkaniyetli bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Peki ne olmalı ?

İşte asıl bu yazıyı yazmaya beni iten sebep bugün bir ingilizce öğretmeninin bana atmış olduğu mail. Ozan Sel hocamın bana atmış olduğu mail beni bu yazıyı yazmaya itti. Kendisi bulunduğu okuldaki tüm öğretmenler ile bir rapor hazırlamış ve bu raporu MEB’e de sunmuş. Henüz yanıt da alamamış ilginç bir şekilde. Kendisi de bu sorunun cevabının C olmadığını fakat hem müfredat, hem bundan önceki MEB kazanım testleri ve bir çok sebepten dolayı D seçeneğinin de doğru sayılmaması gerektiğini anlatan detaylı bir mail atmış. Mail haricinde de MEB’e sunduğu raporu ek olarak göndermiş ki hiç dokunmadan bu raporu sizlere sunmak istiyor, bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; bugüne kadar bu sorunun iptal edilmesi ya da iptal edilmemesi hakkında hiçbir yorum yapmadım, özellikle de bu tarz yorumlardan kaçınıp bana gelen tüm sorulara itidal çağrısıyla cevap verdim. Amacım da sorunun iptal edilmesi ya da edilmemesi konusunda bir kamuoyu oluşturmak değil, mevcut durumda binlerce kişinin göz göre göre mağdur edilmesine gönlümün razı olmamasıdır. Aşağıdaki raporda da mevcut olan ‘bu soruyu C ve D olarak cevaplayan tüm öğrencilerin doğru yapmış kabul edilmesi’ fikri şu aşamada şahsi olarak bana en mantıklı gelen çözüm olacaktır. Benim bir karar mercii olmadığımı, amacımın tek bir öğrencinin bile haksızlığa uğramaması olduğunu ve yukarıda yazdığım her şeyin sadece şahsi fikrim olduğunu tekrar belirtmek istiyorum.

Ozan Sel hoca ile okulunda bulunan diğer öğretmenlerin hazırlamış olduğu ve MEB’e gönderip halen hiçbir cevap alamadığı raporu sizlere kendisinin de talebi ve izni ile noktasına, virgülüne dokunmadan sunuyorum.

TEOG İngilizce Sınavı A kitapçığının 10. sorusu değerlendirildi. Söz konusu sorunun 8. sınıf müfredatındaki kazanım seviyesine uygun olmamakla birlikte mantıken hatalı ve yanıltıcı bir soru olduğu ve doğru cevabının bulunmadığı belirtildi. Sorunun geçerliğinin düşük olmasına sebebiyet veren durumlar şu şekilde sıralandı;TEOG 2015 Mary Sanders SorusuA) Bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan TEOG’da başarılı olmanın ipuçları konulu videoda şu ifadelere yer verilmiştir:

*”Why”, “who”, which, “how” gibi soru sözcüklerine dikkat edin. Bu sözcükler paragraf, diyalog ve tablo sorularında karşımıza çıktığı için çok önemlidir. Kullanılan soru kalıbının anlamına uygun cevaba yönelin.

*Soruların çoğunluğu okuduğunu anlama şeklinde olduğu için kelime bilginizi genişletin.

*Kişisel özellikleri anlatan kelimeleri öğrenirken kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan kelimeler şeklinde gruplandırarak çalışın.

*Paragraf ve hikayeyi okumadan önce soruları okuyarak parça hakkında genel bir bilgi edinin.

*Birçok soru diyalog şeklinde sorulmaktadır. Diyalogda sorulan şaşırma, onaylama, üzülme gibi ifadeleri iyi bildiğiniz zaman soruda genel olarak ne demek istediğini anlarsınız.

Görüldüğü üzere verilen ipuçlarında soruların okuduğunu anlamaya ve kelime bilgisine dayalı olduğu vurgusu yapılmıştır. Zaten bu güne kadar ne SBS ne de TEOG sınavlarında İngilizce dilbilgisine yönelik bir soru sorulmamıştır, aksine gerek bakanlıkça gerekse eğitim müfettişlerince yapılan açıklamalarda dilbilgisine dayalı eğitim yapılmaması gerektiği her fırsatta vurgulanmıştır. Ancak bu soruda istenen kazanım tamamıyla dilbilgisi ile alakalıdır. Soruda geçen “Before she died” kısmı söz konusu kişinin hayatta olmadığını ifade ettiğinden şıklarda geçmiş zamanlı bir ifade aranması beklenmektedir. Ancak,  8. sınıf İngilizce müfredatı göz önünde bulundurulduğunda ne ders kitabı ne de çalışma kitabının hiç bir bölümünde öğrencilerimizden dilbilgisi ayrımıyla böyle bir sonuca varmaları beklenmemektedir. Nitekim, Bakanlıkça yayınlanmış olan kazanım kavrama testlerinde de dilbilgisi kazanımlarının ölçüldüğü bu tarz bir soruya yer verilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir ayrımın 8. sınıf öğrencilerinden beklenmiş olması başlı başına bir hatadır.

Ayrıca soru kökü C şıkkıyla tamamlandığında ortaya çıkan dilbilgisi hatası “before” bağlacının kullanıldığı bir cümlede “present perfect tense” (have / has + Fiilin 3. hali) kullanılmasından ibarettir. Aynı hata öğrenci çalışma kitabının 35. ve 39. sayfalarında yer alan alıştırmalarda net bir şekilde görülmektedir. Ancak dilbilgisine odaklı eğitim yapılmadığından bu hatalar görmezden gelinerek metinlerin anlamlarına odaklanılmıştır. Tek başına bu durum bile öğrencileri yanıltmaya yeterlidir ve sorunun iptali için sebep teşkil etmektedir;
TEOG 2015 Mary Sanders Sorusu İptal

B) Soru kökünün ve şıkların anlamları incelendiğinde D şıkkı dilbilgisi bakımından soru köküyle uyumlu görünse de anlam bakımından pek de tutarlı olmadığı ve bu bakımdan C şıkkının çok daha uygun olduğu görülmektedir. Soru kökünde Mary Sanders adlı kişinin çok başarılı bir sanatçı veya ressam olduğu belirtilmektedir. Cümleyi D şıkkı ile tamamladığımızda bu kişinin ölmeden önce bir çok resim yapabildiğini anlıyoruz. Bir ressam için başarı ölçüsü yaptığı resimlerin niceliğinden çok niteliğiyle alakalıdır. C şıkkında ise , her ne kadar dilbilgisi bakımından uyumsuz görünse de, sanatçının ölmeden önce bir çok ödül aldığı belirtilmektedir. Örneğin bir atletin bir çok müsabakada yarışması tek başına onu başarılı kılmaya yetmez, ancak bu kişinin katıldığı müsabakalarda bir çok madalya aldığını belirtirsek başarılı olma sebebini açıklayan tutarlı bir cümle kurmuş oluruz. Sonuç olarak her iki şıkkın da kendine göre doğru yanları olmasına rağmen ikisi de tam olarak doğru değildir.

C) Sınavda C şıkkını işaretleyen öğrencileri 1. grup, D şıkkını işaretleyen öğrencileri 2. grup olarak adlandıralım. 2. gruptaki öğrenciler soruyu çözerken dilbilgisinden ziyade basit bir çıkarımla sorudaki “artist” yani “ressam” kelimesini D şıkkındaki “draw pictures” yani “resim yapmak” kelimesiyle bağdaştırarak bu şıkkı işaretlediklerini belirtmektedir. Aslında daha alt kazanım düzeyindeki bir öğrenci bile bu basit ve yüzeysel ilişkiyi kurabilir ve D şıkkını işaretleyebilir.

 1. gruptaki öğrenciler ise soruyu çözerken daha derin bir çıkarım yapmışlar ve “successful artist” yani “başarılı sanatçı” ifadesini görerek,şıklarda bu kişinin başarılı olarak nitelendirilebilmesi için yapmış olması gereken eylemleri aramışlar ve ödül kazanmış olmanın başarılı olmak için bir ölçüt olabileceği sonucuna varmışlardır. Bu gruptaki öğrenciler de soruyu dilbilgisi açısından değil, yıl boyunca kendilerine öğretilen şekilde anlamdaki bütünlüğü inceleyerek çözmüşlerdir. Ayrıca gerek ders kitabında gerekse çalışma kitabında Mehmet Öz ve Batu Erman ile ilgili okuma ve dinleme metinlerinde bu kişilerin başarılı bir kariyere sahip oldukları vurgulanmış ve bu başarıları aldıkları ödüllerle ilişkilendirilmiştir. Yani dersi iyi dinleyen öğrenciler bu bilgileri gözden kaçırmamıştır.

Sonuç olarak C şıkkının yanlış kabul edilmesi hem yıl içinde dersi dinleyen, derse katılan, öğrendiği kelimelere daha çok çalışan hem de sınav sırasında çıkarım ve muhakeme gücünü kullanan 1. gruptaki öğrencileri cezalandırmak anlamına gelir.

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerimizin mağdur edilmemesi adına sorunun iptal edilmesi veya hem C hem de D şıkkını işaretleyen öğrencilerin soruyu doğru cevaplamış sayılmaları gerekmektedir. Yapılan bu hatanın düzeltilmesi dilekleriyle toplantıya son verilmiştir.

TEOG 2015 Taban Puanları Düşecek mi incelemesi yazısı için tıklayın.

DÜZENLEME: Yukarıda belirtilen soru 26.06.2015 tarihinde mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. MEB’in açıkladığı resmi duyuru için tıklayın.

UYARI: Bu yazı başka internet siteleri tarafından kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. 

Değerlendirme

Bu yazı işinize yaradı mı ?
User Rating: 4.13 ( 14 votes)

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

15Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş3 Beğen!1 Yorum Yaz2 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest7 WhatsApp LinkedIn0 Print0 …

FACEBOOK YORUMLARI

92 Yorum

 1. Ozan bey virgüllü sorunun Danıştay kararı hala açıklanmadı bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

  • Merhabalar.

   Konu ile ilgili resmi bir açıklama yok. Benim de kesin bir bilgim bulunmamakta. Zaten düşünecek bir şey de bırakmadılar insanda, her yıl aynı şey. Olan çocuklara oluyor.

 2. Evet sonuçta iptal oldu.Herkese hayırlı olsun.

 3. iptal olduu

 4. Benim tek yanlışım Mary Sanders sorusu 30 Nisan dan beri sorunun iptalini bekledim.Benim de yorumlarda okuduğuma göre bu soruya dava açılmıştı. Herkes 26 Haziran ‘ ı bekliyordu açıklanır diye. Bugün açıklanmasa sorunun iptal edilme şansı daha yüksek değil mi?

 5. Teşekkürler Ozan bey, emeğiniz ve çalışmalarınız için. İngilizce sorusuna itiraz edemeyiz ama mahkemeye vermek için geç kaldık sanırım öyle değil mi? Bütün veliler en çok itiraz edilen soru mutlaka mahkemeye verilmiştir.diye düşündü ama harekete geçen olmadı sanırım 🙁 …İnşallah herşey çocuklarımızın iyiliğine sonuçlanır. Saygılarımla…

  • Merhaba Mümine hanım.

   Takvimi tam bilmemekle birlikte bu saatten sonra itiraz edilebilir mi, sanmıyorum. Ama bir avukat ile görüşmek gerekir en sağlıklı bilgi için. Bu konuda ben elimden geleni yapmaya çalıştım, hakkınızı arayacak olan sizlersiniz sonuçta. Bana gelen geri bildirimlerde de bir çok kişi mahkemeye verdik diyordu ama duyumla hareket edilemiyor maalesef.

   İnşallah herkesi hakkında hayırlısı neyse o olur.

 6. Ya eğer hala cevap falan yoksa bi kere daha mı itiraz edilse? İş işten geçmek üzere ve şu iptaller değerlendirilirken o da olsaydı aralarında iyi olurdu. Teogda full yapmama rağmen bu soru yüzünden benden aşağıdakilerle eşitleniyorum. Devlet okulu olduğum için de -oldukça yüksek olmasına rağmen- okul puanı olarak özellerini aşağısına düşüyorum. İstediğim liseye gidebilmem için bu sorunun iptal olması neredeyse şart. Bu kadar bariz hatalı olmasına rağmen milli eğitimin görmezden geldiği tek soru olmasıysa tek kelimeyle saçmalık. Mebe zaten güven azdı ve bu sınavdan sonra da kaldığını pek sanmıyorum. Ama bir şekilde harekete geçilmesi gerekli diye düşünüyorum.

 7. benım teogtakı tek yanlışım bu soru kesınlıkle ıptalı mantıklııııı.yalnız arkadaşlarım 41.60 poınt sorusunda hata arıyorlar bence cok mantıksız o soruda considerate kelımesının anlamını bılmek yeterlıydı zaten ders kıtabında anlamıda yazıyor. consıdrate kelımedsınn anlamı dusuncelıdır.

 8. Merhaba Ozan bey, bende bir veli olarak son derece şaşkınım. Mahkemelik İngilizce sorusu farklı bir soru olarak açıklanıyor. Burada yapılan yorumlara göre mahkemeye verilen sorunun Mary Sanders sorusu olduğunu düşünüyordum. Hangi soru olduğu konusunda bir bilginiz var mı? MEB bu soruları açıklamakla yükümlü değil mi?

 9. Ben bir Ingilizce öğretmeni olarak bu sorunun gayet açık ve net olduğunu ,cevabın da kesinlikle ‘D’ seçeneği olduğunu düşünüyorum.’C’ seçeneğinin olması mümkün değil. Çünkü present perfect tense kullanımı geçmişte başlayan ve hala devam eden durumlarda kullanılır. Eminimki 8. Sınıfta bu tense öğretiliyor.Bu cümleyi goren bir öğrencinin soruyu yada fiilin anlamını tam anlayamasa bile mantıklı davranarak ‘died’kelimesini gördükten sonra ‘C’ seçeneğini direk elemesi gerekirdi.Bu sorunun tartışılması bile çok gereksiz.Baska sorular hakkında yorum yapamam, alanım değil. Eğer iki seçenek de kabul edilirse yazık olur .Ingilizceye hevesi olan öğrenciler bile bence vazgeçer.Bana göre bu kadar şüpheciliğin tek mantıklı açıklaması bu sinavlara olan güvenin tamamen kaybolmuş olması ve hep acaba bu defa da mı sorusunun veli ve öğrencilerde yer etmiş olması .Tüm öğrencilere başarılar dilerim. Umarım herkes istediği okula yerleşir.

  • Merhaba Halide hanım.

   Ortaokul İngilizce müfredatında present perfect tense in olup olmadığını araştırmanızı rica ederim 🙂

  • İki cümleyi birleştirirken elde edilmesi gereken anlam bütünlüğünü bir tarafa bırakarak yalnızca dil bilgisi kuralına uyduğu gerekçesiyle D şıkkına doğru diyorsanız gerçekten tartışılacak bir şey yoktur. KPDS veya yeni adıyla YDS ye hiç girdiniz mi bilmiyorum ama çocuklardan beklediğiniz şeyleri aynı soru türünde siz ne kadar yapabiliyorsunuz; ve bu soruları cevaplarken yalnızca dilbilgisi uyumluluğu ararsanız o sınavlardan kaç puan alabilirsiniz, bunu bir düşünmenizi isterim.

 10. Dava açılan soru farklı görünüyor. Bu durumda birden fazla soruya dava açılmış olması gerekiyor.MEB bu konuda net bir açıklama yapmalı.Üstelik 1.TEOG da Türkçe dersindeki virgüllü soru için temyize gidilmiş. Bu davanın da sonuçlanması gerekiyor. Aksi halde çok karışıklık olacak.

 11. hocam bu adreste dava edilen soruya başka bir soru diyor. Sinan Bey mahkemeye vermemiş miydi?

  • Merhaba Deniz.

   En başından beri söylüyorum. Duyumlarla hareket edilmez. MEB resmi bir açıklama yapmadığı sürece gazete, televizyon haberlerini de kesin bilgiymiş gibi almak yanıltıcı olabilir.

 12. Nestor Fernando Muslera Mîcol

  Hocam merhabalar nasılsınız?Hocam internette Hürr*yet gazetesi ingilizce a da 20. soruya itiraz için açılan dava diyor bu soruya değil mi?

 13. Nestor Fernando Muslera Mîcol

  Beyzbol sopalarımı hazırladım ve MEB e gittim güvenlikler korkup kaçtı çünkü 15 kişiydik MEB söz vermedi ama soruya bir bakarız dedi.Biz de hadi bu sefer öyle olsun dedik.

 14. Bu Kadar Ayrıntılı Bir Şekilde İncemişsiniz Helal Olsun Diyorum Tebrikler

 15. ben d yaptım… çok da doğru bi cevap olduğunu düşünüyorum

 16. merhaba hocam ben dava edilen soruya a şıkkı dedim düşünelimki soru iptal edildi bu soru doğrumu sayılır herkezde hocam

  • Merhaba.

   İptal olma durumunda kuvvetle muhtemel hangi soru iptal edildiyse herkes doğru yapmış sayılır. Zaten gerekli açıklama yapılır MEB’den böyle bir durum olursa.

  • Bildiğim kadarıyla bir soru iptal edildiğinde o sorunun puan değeri diğer sorulara dağıtılarak yeniden hesaplama yapılıyor, yani o sınav 20 yerine 19 soru üzerinden hesaplanıyor. Daha önceki iptal durumlarında öğrencilerimizin puanlarında küsüratlı değerler görmüştüm. Muhtemelen bu yüzdendir.

   • Bu konu da tartışmalı. Bu sefer mazeret sınavına girenlere küçük de olsa bir avantaj sağlanmış oluyor. Söylediğin uygulama da doğru hocam, böyle bir uygulama da mevzu bahis.

    MEB’in resmi açıklamasını beklemek en sağlıklısı.

 17. Hocam bugün YEP puanları açıklanıyor bildiğiniz gibi. Peki sizce puanlar açıklandıktan sonra bu soru iptal edilebilir mi?

 18. Fernando Nestor Muslera Mîcol (Fernando Muslera)

  Çok sağolun hocam

 19. Fernando Nestor Muslera Mîcol (Fernando Muslera)

  Hocam merhabalar yine yeni yeniden ben 😀 Artık bıktınız,sıkıladınız hatta banlanma aşamasına geldim ama öyle bir merak ediyorum ki…Hocam sorun şu:Bu lanet soru ayın 24 üne kadar sonuçlanacağa benzemiyor.Sizce Ağustosta iptal edilirse ben döneme istediğim okulda başlayabilir miyim nakilsiz şekilde?Döneme istediğim okul Çapa Fen Lisesiyle başlamak istiyorum da. 😀 Hocam çok sağolun.

 20. 1.TEOG türkçe virgüllü soru mahkame sonucu red geldi.Davayı açanlar temyize gitti.Temyize gideli 70 gün oldu.Bir sonuç çıkmadı 24 hazirana kadarda ne ingilizce nede virgüllü türkçe sorusundan bir sonuç çıkmaz.

  • Fernando Nestor Muslera Mîcol (Fernando Muslera)

   Çıkmazsa beyzbol sopalarımı hazırlar,arkadaşlarımı toplamak zorunda kalırım.

 21. Samsun idare mahkemesinden tebligat geldi.Bu davalar Ankara bölge idare mahkemesinde birleştiriliyormuş.Yani kararı Ankara bölge idare mahkemesi verecek.06/06/2015 tarihi itibari ile ankaraya ulaşmış.

 22. Yav hocam her gün siteye en az 3 kez giriyorum bir iptal haberi var mı diye.Artık mahkemede sonuçlanacakmış ama karar ne olacak onu da bilmiyorum 😀 :D.Bu yüzden fark etmişsinizdir hemen her gün yorum yazıyorum 🙂 :).Hani belki sitenize girerim de soru iptaldir diye…:( 🙁

 23. bence soru iptal edilsin.ben b şıkkı yaptım çünkü cümleye en çok o uyuyor

Ozan ÇORUMLU için bir cevap yazın Cevabı iptal et

TEOG İngilizce 'Mary Sanders' Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu

Share via

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

%d blogcu bunu beğendi:
Bunu arkadaşınla paylaş