Anasayfa / HABER / TEOG İngilizce ‘Mary Sanders’ Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu
Özel Ders
TEOG Mary Sanders Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu

TEOG İngilizce ‘Mary Sanders’ Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu

TEOG 2015 ortak sınavlarının en tartışılan sorusu olan ‘Mary Sanders’ sorusu hakkında tartışmalar halen sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yaptığı açıklama da bir çok öğrenci, veli ve öğretmeni tatmin etmedi.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın ‘Mary Sanders’ sorusu hakkındaki açıklaması için tıklayın.

Gelelim bu yazıyı yazma sebebime. Bu konuda sizler için şöyle bir yazı yazmıştım. Günler geçtikçe gördüm ki yazıyı okuyan bir kısım, sadece kendi odaklandığı bölümü incelemiş ve yazının tamamını dikkatlice okumamış. Gelen mailler, tepkiler ve yorumlardan bunu anlıyorum. Yazıyı dikkatlice okuduğunuz zaman bu sorunun 8. sınıf seviyesinde müfredatta da olmaması sebebiyle kesinlikle sorulmaması gereken bir soru olduğunu, fakat sorunun yanlış olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Bu sorunun iptal olup olmaması hakkında da bugüne kadar tek bir yorum dahi yapmadım. Çünkü bu konu çok hassas bir konu. Bu sorunun şu an istenilen şekilde iptal olması durumunda, bu soruyu müfredatta olmamasına rağmen gramer bilerek ve bu doğrultuda D olarak cevaplayan, TEOG sınavına iyi bir şekilde çalışıp, müfredata bağlı kalıp, MEB’in kazanım testlerinde de benzer sorular olduğunu bilip, sadece anlama bakarak C olarak cevaplayan öğrenciler ile bu soru hakkında hiçbir bilgisi olmayan, alakası dahi olmayan ve bu soruyu yanlış yapan öğrencileri bir kefeye koymak olacaktır ki bu hakkaniyetli bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Peki ne olmalı ?

İşte asıl bu yazıyı yazmaya beni iten sebep bugün bir ingilizce öğretmeninin bana atmış olduğu mail. Ozan Sel hocamın bana atmış olduğu mail beni bu yazıyı yazmaya itti. Kendisi bulunduğu okuldaki tüm öğretmenler ile bir rapor hazırlamış ve bu raporu MEB’e de sunmuş. Henüz yanıt da alamamış ilginç bir şekilde. Kendisi de bu sorunun cevabının C olmadığını fakat hem müfredat, hem bundan önceki MEB kazanım testleri ve bir çok sebepten dolayı D seçeneğinin de doğru sayılmaması gerektiğini anlatan detaylı bir mail atmış. Mail haricinde de MEB’e sunduğu raporu ek olarak göndermiş ki hiç dokunmadan bu raporu sizlere sunmak istiyor, bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; bugüne kadar bu sorunun iptal edilmesi ya da iptal edilmemesi hakkında hiçbir yorum yapmadım, özellikle de bu tarz yorumlardan kaçınıp bana gelen tüm sorulara itidal çağrısıyla cevap verdim. Amacım da sorunun iptal edilmesi ya da edilmemesi konusunda bir kamuoyu oluşturmak değil, mevcut durumda binlerce kişinin göz göre göre mağdur edilmesine gönlümün razı olmamasıdır. Aşağıdaki raporda da mevcut olan ‘bu soruyu C ve D olarak cevaplayan tüm öğrencilerin doğru yapmış kabul edilmesi’ fikri şu aşamada şahsi olarak bana en mantıklı gelen çözüm olacaktır. Benim bir karar mercii olmadığımı, amacımın tek bir öğrencinin bile haksızlığa uğramaması olduğunu ve yukarıda yazdığım her şeyin sadece şahsi fikrim olduğunu tekrar belirtmek istiyorum.

Ozan Sel hoca ile okulunda bulunan diğer öğretmenlerin hazırlamış olduğu ve MEB’e gönderip halen hiçbir cevap alamadığı raporu sizlere kendisinin de talebi ve izni ile noktasına, virgülüne dokunmadan sunuyorum.

TEOG İngilizce Sınavı A kitapçığının 10. sorusu değerlendirildi. Söz konusu sorunun 8. sınıf müfredatındaki kazanım seviyesine uygun olmamakla birlikte mantıken hatalı ve yanıltıcı bir soru olduğu ve doğru cevabının bulunmadığı belirtildi. Sorunun geçerliğinin düşük olmasına sebebiyet veren durumlar şu şekilde sıralandı;TEOG 2015 Mary Sanders SorusuA) Bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan TEOG’da başarılı olmanın ipuçları konulu videoda şu ifadelere yer verilmiştir:

*”Why”, “who”, which, “how” gibi soru sözcüklerine dikkat edin. Bu sözcükler paragraf, diyalog ve tablo sorularında karşımıza çıktığı için çok önemlidir. Kullanılan soru kalıbının anlamına uygun cevaba yönelin.

*Soruların çoğunluğu okuduğunu anlama şeklinde olduğu için kelime bilginizi genişletin.

*Kişisel özellikleri anlatan kelimeleri öğrenirken kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan kelimeler şeklinde gruplandırarak çalışın.

*Paragraf ve hikayeyi okumadan önce soruları okuyarak parça hakkında genel bir bilgi edinin.

*Birçok soru diyalog şeklinde sorulmaktadır. Diyalogda sorulan şaşırma, onaylama, üzülme gibi ifadeleri iyi bildiğiniz zaman soruda genel olarak ne demek istediğini anlarsınız.

Görüldüğü üzere verilen ipuçlarında soruların okuduğunu anlamaya ve kelime bilgisine dayalı olduğu vurgusu yapılmıştır. Zaten bu güne kadar ne SBS ne de TEOG sınavlarında İngilizce dilbilgisine yönelik bir soru sorulmamıştır, aksine gerek bakanlıkça gerekse eğitim müfettişlerince yapılan açıklamalarda dilbilgisine dayalı eğitim yapılmaması gerektiği her fırsatta vurgulanmıştır. Ancak bu soruda istenen kazanım tamamıyla dilbilgisi ile alakalıdır. Soruda geçen “Before she died” kısmı söz konusu kişinin hayatta olmadığını ifade ettiğinden şıklarda geçmiş zamanlı bir ifade aranması beklenmektedir. Ancak,  8. sınıf İngilizce müfredatı göz önünde bulundurulduğunda ne ders kitabı ne de çalışma kitabının hiç bir bölümünde öğrencilerimizden dilbilgisi ayrımıyla böyle bir sonuca varmaları beklenmemektedir. Nitekim, Bakanlıkça yayınlanmış olan kazanım kavrama testlerinde de dilbilgisi kazanımlarının ölçüldüğü bu tarz bir soruya yer verilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir ayrımın 8. sınıf öğrencilerinden beklenmiş olması başlı başına bir hatadır.

Ayrıca soru kökü C şıkkıyla tamamlandığında ortaya çıkan dilbilgisi hatası “before” bağlacının kullanıldığı bir cümlede “present perfect tense” (have / has + Fiilin 3. hali) kullanılmasından ibarettir. Aynı hata öğrenci çalışma kitabının 35. ve 39. sayfalarında yer alan alıştırmalarda net bir şekilde görülmektedir. Ancak dilbilgisine odaklı eğitim yapılmadığından bu hatalar görmezden gelinerek metinlerin anlamlarına odaklanılmıştır. Tek başına bu durum bile öğrencileri yanıltmaya yeterlidir ve sorunun iptali için sebep teşkil etmektedir;
TEOG 2015 Mary Sanders Sorusu İptal

B) Soru kökünün ve şıkların anlamları incelendiğinde D şıkkı dilbilgisi bakımından soru köküyle uyumlu görünse de anlam bakımından pek de tutarlı olmadığı ve bu bakımdan C şıkkının çok daha uygun olduğu görülmektedir. Soru kökünde Mary Sanders adlı kişinin çok başarılı bir sanatçı veya ressam olduğu belirtilmektedir. Cümleyi D şıkkı ile tamamladığımızda bu kişinin ölmeden önce bir çok resim yapabildiğini anlıyoruz. Bir ressam için başarı ölçüsü yaptığı resimlerin niceliğinden çok niteliğiyle alakalıdır. C şıkkında ise , her ne kadar dilbilgisi bakımından uyumsuz görünse de, sanatçının ölmeden önce bir çok ödül aldığı belirtilmektedir. Örneğin bir atletin bir çok müsabakada yarışması tek başına onu başarılı kılmaya yetmez, ancak bu kişinin katıldığı müsabakalarda bir çok madalya aldığını belirtirsek başarılı olma sebebini açıklayan tutarlı bir cümle kurmuş oluruz. Sonuç olarak her iki şıkkın da kendine göre doğru yanları olmasına rağmen ikisi de tam olarak doğru değildir.

C) Sınavda C şıkkını işaretleyen öğrencileri 1. grup, D şıkkını işaretleyen öğrencileri 2. grup olarak adlandıralım. 2. gruptaki öğrenciler soruyu çözerken dilbilgisinden ziyade basit bir çıkarımla sorudaki “artist” yani “ressam” kelimesini D şıkkındaki “draw pictures” yani “resim yapmak” kelimesiyle bağdaştırarak bu şıkkı işaretlediklerini belirtmektedir. Aslında daha alt kazanım düzeyindeki bir öğrenci bile bu basit ve yüzeysel ilişkiyi kurabilir ve D şıkkını işaretleyebilir.

 1. gruptaki öğrenciler ise soruyu çözerken daha derin bir çıkarım yapmışlar ve “successful artist” yani “başarılı sanatçı” ifadesini görerek,şıklarda bu kişinin başarılı olarak nitelendirilebilmesi için yapmış olması gereken eylemleri aramışlar ve ödül kazanmış olmanın başarılı olmak için bir ölçüt olabileceği sonucuna varmışlardır. Bu gruptaki öğrenciler de soruyu dilbilgisi açısından değil, yıl boyunca kendilerine öğretilen şekilde anlamdaki bütünlüğü inceleyerek çözmüşlerdir. Ayrıca gerek ders kitabında gerekse çalışma kitabında Mehmet Öz ve Batu Erman ile ilgili okuma ve dinleme metinlerinde bu kişilerin başarılı bir kariyere sahip oldukları vurgulanmış ve bu başarıları aldıkları ödüllerle ilişkilendirilmiştir. Yani dersi iyi dinleyen öğrenciler bu bilgileri gözden kaçırmamıştır.

Sonuç olarak C şıkkının yanlış kabul edilmesi hem yıl içinde dersi dinleyen, derse katılan, öğrendiği kelimelere daha çok çalışan hem de sınav sırasında çıkarım ve muhakeme gücünü kullanan 1. gruptaki öğrencileri cezalandırmak anlamına gelir.

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerimizin mağdur edilmemesi adına sorunun iptal edilmesi veya hem C hem de D şıkkını işaretleyen öğrencilerin soruyu doğru cevaplamış sayılmaları gerekmektedir. Yapılan bu hatanın düzeltilmesi dilekleriyle toplantıya son verilmiştir.

TEOG 2015 Taban Puanları Düşecek mi incelemesi yazısı için tıklayın.

DÜZENLEME: Yukarıda belirtilen soru 26.06.2015 tarihinde mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. MEB’in açıkladığı resmi duyuru için tıklayın.

UYARI: Bu yazı başka internet siteleri tarafından kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. 

Değerlendirme

Bu yazı işinize yaradı mı ?
User Rating: 4.13 ( 14 votes)

Hakkında Ozan ÇORUMLU

Eğitimci. Yıllardır özel ders verir. Bilgiyi paylaşmayı sever. Bu siteyle amacı, her öğrencinin, hakkı olan eğitim hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Buna da Göz At

Milyonlarca-Veliyi-İlgilendiren-Karar

Milyonlarca Veliyi İlgilendiren Karar

7Paylaşım Facebook’ta Paylaş2 Twitter’da Paylaş2 Beğen!1 Yorum Yaz1 Facebook Messenger’da Paylaş Pinterest1 Google+0 WhatsApp LinkedIn0 …

FACEBOOK YORUMLARI

92 Yorum

 1. Aileme o soru iptal olur diye 3 yanlışım var dedim şimdi 4 yanlışı görünce çok üzülecekle
  r

 2. Ben MEB kadar hatayı kalecilikte yapsaydım kova diye adım çıkardı 😀 😀

 3. mahkemeden henüz haber yok.Bizde bekliyoruz.gelişme olursa yazarım.

  • Sinan Bey merhaba,

   Hatalı İngilizce sorusu için mahkemeye yaptığınız itiraza henüz cevap gelmedi değil mi? Saygılar,

 4. Teog 1’de sadece virgüllü soruyu yanlış yaptım 2’de de bu İngilizce sorusunu… Nasıl soru hazırlıyorlar? 2. kez yanlış soruyu yanlış yaptım ve ben bıktım artık!

 5. Ya hocam merhaba yine ben (F. Muslera ) adımı Neuer yaptım çünkü Muslera Ünvanımı kaybettim. Neyse sizce soru iptal olur mu ya da iptal olan sorular var mıydı mahkemede geçen sene? Saygılarımla Hocam

 6. Ozan Hocam merhaba,
  MEB Teog sonuçlarının 08 Haziran’da açıklanacağını duyurmuş. Bugüne kadar kamuoyundaki beklenti hep 05 Haziran’da açıklanacağı yönündeydi. Sizce 08 Haziran’da açıklanacak olmasının özel bir sebebi olabilir mi acaba? Bir de sormak istiyorum, hatalı ingilizce sorusuna itirazlarla ilgili olarak sizin kulağınıza gelen yeni bilgiler var mıdır acaba? Saygılarımla,

  • Merhaba Fatma hanım.

   Kamuoyundaki beklenti 5 Haziran’daydı demek biraz yanlış olur. 5 Haziran denmesinin sebebi, MEB’in yayınlamış olduğu taslak e-kılavuzda sonuçların 5 Haziran’da açıklanacağını söylemiş olmaları. Yani MEB karar değiştirdi. Özel bir sebebi olacağını da pek düşünmüyorum.

   Mary Sanders sorusu ile ilgili de mahkemelik olduğunu buraya yazan biri harici pek duymadım. Herhangi bir duyumum da ne yazık ki bulunmamakta.

 7. Hocam biz soruyu mahkemeye verdik.Sınav sonucunu değil.Bakanlığa itiraz ettik red cevabından sonra mahkeme süreci başlar.

  • Sinan Bey merhaba,
   Teog’daki hatalı ingilizce sorusu için Bakanlığa itirazınızdan geri dönüş alabildiniz mi? Hatalı soru için de yasal mahkeme sürecini başlatmıştınız, bir gelişme oldu mu acaba?
   Teşekkürler

 8. Merhabalar soruyu mahkemeye bugün itibari ile verdim.Hadi hayırlısı

  • Merhabalar.

   Mahkemeye verme süreci açıldı mı takip edemedim pek fakat herkes için hayırlı olması dileğiyle.

  • Ben de 8. sınıfım ve bu soruyu c şık yaptım. Biz böyle bir konu işlemedik. Ve ozan sel hocamızın da dediği gibi aynı hata ders kitabında da yapılmıştır. Bize yanlış bilgi öğretiminde biz nasılnasıl doğru yapalım ve geçen sene iptal edilen balık sorusu var soru mahkemeye verildikten sonra iptal edildi . İnşallah bu da iptal edilir.

 9. Hocam 9haziranda mahkemeye verilirse mahkeme 24 Haziran’a kadar sınuçlanır mı dersiniz bu ağır işleyen sistemde

 10. Yorumları okuyorum, herkesin tek amacı çocuğunun yanlış yaptığı soru yada soruları iptal ettirmek. Peki bu soruları doğru yapan çocuklar ne olacak? Soruları doğru yapan çocuklar başka bir ülkeden mi gelip başka bir müfredat mı okudularda doğru cevap verdiler. Bence böyle bir haksızlık yapmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşiniz net olarak tarafsız bir şekilde cevap vermiş zaten. Doğru cevap belli. Yazınızdaki raporu gönderen ingilizce öğretmenlerinin çocuk yada yakınlarının sınavda bu soruyu yanlış yapmadıkları ne malum. En güzeli herkes çocuklarının yanlış yaptığı soruyu belirtsin hep beraber imza toplayıp iptal ettirelim. Tüm çocuklar tam puan alsın. Her çocuğun hayalinde olan bir okul var ve sadece kendi çocuğumuz en iyisini hak etmiyor. Unutmayalım ki bu soru iptal edildiğinde çocuğunuz istediği okula giderse belkide bu soruyu doğru yapıp iptal edildiği için başka bir yavrumuz hayal kırıklığı yaşayacak. Bunu nasıl içinize sindireceksiniz. Bazen çoğunluk olmak yada çok sesinizin çıkması haklı olduğunuz anlamına gelmez. Saygılarımla.

  • Merhaba Alp bey.

   Sanırım yazıyı tamamen okumamışsınız. Öncelikle sorunun iptal olmasını değil C ve D seçeneklerini işaretleyenleri doğru yapmış kabul edilmesinin en hakkaniyetli olacağını belirttim yazıda.

   Doğru cevabın belli olması bir şeyi değiştirmiyor. Doğru cevap D olabilir fakat MEB olarak siz müfredatta olmayan konuyu çocuklara soramazsınız. Öğretmediğiniz bir şeyden çocukları sorumlu tutamazsınız. Problem budur. Yazıyı okumanızı tavsiye ederim detaylı olarak. Yanlış düşündüğünüz şeyleri kendiniz de görebileceksiniz bu sayede.

   • Yazınızı ayrıntılı şekilde okudum. Zaten sizin tarafsız bakışınız konusunda bir tereddütüm yok. Sadece velilerin yaklaşımı beni bu konuda yorum yapmaya sevk etti. Tahmin ediyorum diğer sorular üzerindeki yapılan yorumlarıda takip etmişsinizdir. En doğrusu bekleyip gerekli mercilere haklılığınızla ilgili başvuda bulunup, bu arada çocuklarımızı buna dahil etmeyip morallerini bozmamak olacaktır diye düşünüyorum.

  • Alp bey, size cevap vermekte biraz geç kaldım ancak şunu belirtmek isterim ki benim çocuğum yok 🙂 Raporu ben yazdım ancak tüm arkadaşlarım okudu ve onayladı. Raporun orjinalinde hepsinin imzası mevcuttur..

  • Bazı arkadaşlar ‘peki doğru yapan çocuklar ne olacak’ diye sormuşlar. Ya yanlış bir soruyu doğru yapmak ne demek anlamıyorum. Sizin doğrunuz Milli Eğitim in cevap anahtarına göre. Milli Eğitim in cevap anahtarı doğru olsaydı geçen yıl mahkeme 4 soruyu iptal etmezdi. Yani demek oluyor soru yanlış cevap anahtarı da yanlış. Bu durumda doğru yapan çocuk yoktur. Bilmem anlatabildim mi????

 11. Değerli eğitimcilerimiz Ozan Çorumlu ve Ozan Sel’e, öğrencilerin geleceğini değiştirebilecek kadar büyük önemi olan, son derece tartışmalı ingilizce sorusuna gösterdikleri ilgi, duyarlılık, objektif yaklaşımları ve çok detaylı incelemeleri nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın da soruyu yeniden inceleyeceğini ve bunca öğrencinin tartışmalı bir soru nedeniyle emeklerinin boşa gitmesine izin vermeyeceğine inanıyoruz.Saygılar

  • Merhaba Fatma hanım.

   Ümit etmekten daha fazla şey yapmaya ihtiyaç var. MEB bu zamana kadar hiçbir hatasını kabul etmediği için bu sefer de aynı şekilde davranıyor. Davalık olur ise soru (ki olacağına inanıyorum) ancak bu şekilde bir sonuç alınma ihtimali olacaktır diye düşünüyorum.

   • Alp Bey kendi yazdıklarınızı okursanız esas sizin bencilce düşündüğünüzün farkına varacaksınız evet soruda hata var ve söylediklerimin arkasındayım ingilizceniz var ise anlam bütünlüğünün çok önemli olduğunun farkına varmış olmalısınız eğer biliyorda sırf MEB öyle dedi diye Yanlışa evet dememizi bekliyorsanız bence siz hata yapmış olursunuz.Benim çıcuğum ve diğerleri haksızlığa uğrarsa siz rahatmı uyursunuz.Çok merak ettim.

 12. İptal demem yanlış olur.Kızgınlıktan iptal diye yazmışım.C ve d şıkkı işaretleyenlerin doğru kabul edilmeli katılıyorum

 13. Bu soru Yüzünden kızım yıllardır hayalini kurduğu Atatürk Fen Lisesinden vaz geçmek zorunda kaldığı için günlerce ağladı Hatta ben ve eşim Üniversite’de İNG. Eğitim aldığımız için doğru şıkka ulaşamadık çocuğa açıklama yapamıyoruz bir sanatçı çok resim çizmesi onun başarılı olduğu göstergesi değildir gramerden önce anlam bütünlüğüne bakılır.Yazık ediyorlar ilkokul 1. Sınıftan beri gidecekleri lise için çalışıpta haksızlığa uğradıkları halde Çaresiz kalan bu çocuklara en sevdiği ders olan İNG. Den nefret ediyorum cevabı bile geleceğe güvenmediklerini sağlam adımlarla nasıl bakacaklarını düşünmeden edemiyorum.Yazıklar olsun….Size de ayrıca teşekkür ederim detaylı açıklamayı buradan okuyup o sorunun tek cevabı olmadığını sonuç değişmese de birkez daha öğrenecek kızım…

  • Merhaba Derya hanım.

   Amacım kimseye umut vermek vs. değil. Fakat MEB’in yaptığı klasik saçmalıklardan birisi bu. MEB bu zamana kadar 1 kez bile ‘Evet, ben hatalıyım’ demedi zaten. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra sorulara itiraz olarak dava açma süreci başlayacak. O zaman davaların açılacağını düşünüyorum. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Şu an kendilerine itiraz edenlere ‘Bilimsel Doğruluk Raporu’ adı altında saçma sapan, 1.5 sayfalık bir cevap metni yolluyorlar. Bu soruda öğrencilerin ‘yapısal’ olarak da test edildiğini söyleyen bir rapor.

   Sen bu çocuklara gramer öğretmiyorsan, bu konu müfredatta yoksa, daha 4-5 gün önce Nabi Avcı bangır bangır ‘ortaokul düzeyinde yabancı dil eğitiminde ezberciliğe, gramer öğretmeye karşıyız ve bunu bu şekilde uyguluyoruz’ diye demeçler veriyorsa, bu çocuklara bu soruyu soramazsın !

   Benim düşünceme göre sorunun iptali değil, hem C, hem de D seçeneğini işaretleyenlerin doğru yapmış kabul edilmesi, bu saçma durumdaki en hakkaniyetli şey olacaktır. Sonuna kadar da bu konuyla ilgileneceğim.

   • Ozan Bey esas sıkıntı benim Kızımın benden dolayı gramerinin olması fakat sınavda anlam karmaşası ve okul kitabında before kalıbında present perfect kullanıldığı için birçok ödül şıkkını işaretlemiş ben de size katılıyorum.Mahkemeye vermeden iptal edilmeyecektir.UmarımMahkeme okul yerleştirilmelerinden sonra sonuçlanmaz.Tekrar teşekkür ederim.Saygılar

 14. soru iptal edilsin yada 2 sıkda doğru kabul edilsin

 15. ellerinize sağlık en azından böyle konusunda yetkin büyüklerimizin bizim için uğraştığını görmek bizleri umutlandırıyor .

 16. Evetttt haklısınız bende c yaptım

 17. Harvard Universitesinde Doçent olan arkadaşıma sordum. Sorunun saçma olduğunu söyledi. Yine bir üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanına sordum, “before she died..” yapısında bir cümle kalıbının olmadığını ve sorunun hatalı olduğunu söyledi.

 18. umarım iptal olmaz çok çok haklısınız D yaptım bende

 19. Senin ve sizin gibi eğitimcileri tanımaktan onur duyuyorum. Tüm öğrenciler adına teşekkür ederim!

 20. ”Kesinlikle doğru bir yaklaşım” […..]

 21. arkadaşlar sizce iptal olur mu ?

 22. sonuna kadar arkandayız haklısın

 23. helal olsun beee

 24. Dibine kadar haklı 😀

 25. son derece doğru bir paylaşım bende c yaptım 🙁

Tartışmaya Katılın

TEOG İngilizce 'Mary Sanders' Sorusu Açıklama ve İtiraz Raporu

İletişim

Bu bölümden sitemiz hakkında yorum, görüş ve isteklerinizi, hak ihlallerini, Özel Ders ve Reklam/Sponsorluk taleplerinizi iletebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz.

Teşekkürler!
Mesajınız bize ulaştı.
24 saat içerisinde size geri dönüş yapacağız.

%d blogcu bunu beğendi:

Bunu arkadaşınla paylaş